WIERZĘ... W JEZUSA,

KTÓRY TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ

„Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała ją jako prawdę centralną, przekazaną przez pisma Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część
istotna Misterium Paschalnego, tak samo jak Krzyż.” (KKK 638)

Kościół od samego początku wyznaje, iż Bóg w cudowny sposób działał w Jezusie. Przywrócił (wskrzesił) zmarłego Jezusa do nowego życia. Czego doświadczyli pierwsi uczniowie? Wielkim wstrząsem było dla nich ukrzyżowanie Jezusa i uświadomienie sobie, że pozostali sami. W chwili takiego przygnębienia spotkali żywego Jezusa. Cóż stało się podczas tego spotkania?
Jedenastu na czele z Piotrem otrzymało przebaczenie! Bóg działa cudownie w Jezusie i w Jego uczniach. Jezusa obdarował nowym życiem, a przez Niego odnowił życie Jego uczniów. Obdarował ich łaską całkowitego przylgnięcia do Jezusa, łaską nawrócenia. Zrozumieli, że Jezus jest Chrystusem posłanym przez Boga na ziemię, aby zniszczyć grzech. On zwyciężył zło i
pomagał przezwyciężyć je swoim uczniom. Odwagi dodaje fakt, że Zmartwychwstały pozostawia ich na ziemi. Rozpoczynają oni od etapu, od którego musi zaczynać każdy chrześcijanin - od najbardziej podstawowej sprawy - od nawrócenia (ja także). Poza radością z otrzymanego przebaczenia uczniowie odkryli dalsze Jego dary. Zostali przez Niego zatwierdzeni do
wypełniania swego urzędu, do głoszenia Jego Dobrej Nowiny. W imieniu Jezusa mieli zachęcać ludzi do przylgnięcia do Niego i wyzwolenia się od zła i śmierci. Zmarły nie może przebaczać. Zmarli poprzedzili nas w drodze do Jezusa. Zmartwychwstały Pan da im udział w swoim nowym życiu. Także oni zmartwychwstaną i będą z Nim żyć.
 

opr.
Adam Żak