WIERZĘ…

W JEZUSA, KTÓRY WSTĄPIŁ NA NIEBIOSA

„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba.” (Mk 16, 19)

„Wniebowstąpienie Chrystusa określa ostateczne wejście człowieczeństwa Jezusa do niebieskiego panowania Boga, skąd kiedyś powróci, które jednak obecnie zakrywa Go przed wzrokiem ludzi.” (KKK 665)

W wierze chrześcijańskiej absolutnie nie chodzi o wskazanie miejsca zniknięcia Jezusa. Powyższy artykuł wiary zwraca uwagę, że Jezus żyje z Bogiem. Powrócił do Boga, gdyż Bóg wyzwolił Go z mocy śmierci. Bóg jest ponad czasem i przestrzenią, dlatego zmiana miejsca wskazuje na zmieniony sposób życia. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus
osiągnął ten nowy sposób życia. Chociaż jest dla nas niewidzialny, to jednak pozostaje nam bliski, ponieważ z Bogiem stanowi jedno.

opr.
Adam Żak