GLOBALNA ADORACJA

W niedzielę w Oktawie Bożego Ciała – o godz. 1700 czasu watykańskiego, Kościół katolicki na całym świecie trwał na Adoracji Najświętszego Sakramentu Na wyspach Pacyfiku była to godzina 5.00 rano, w Wietnamie 22.00, a w Papui Nowej Gwinei 1.00 lub 2.00 w nocy. Adoracja była jednym z najważniejszych wydarzeń trwającego Roku Wiary.

Papież Franciszek modlił się w Bazylice św. Piotra, księża biskupi we wszystkich katedrach świata, a kapłani w większości kościołów parafialnych i kaplic katolickich na całym świecie. Główne intencje modlitwy były następujące:

- by Kościół był zawsze posłuszny Słowu Boga
- by Kościół ukazywał się światu zawsze jako święty
- by wierne nauczanie Kościoła niosło miłosierdzie
- by wierne nauczanie Kościoła odnawiało więzi miłości
- by wierne nauczanie Kościoła nadało pełen sens bólowi i cierpieniu
- by nauczanie Kościoła przywracało radość i pokój
- za tych, którzy doświadczają cierpienia
- za ofiary wojen, handlu ludźmi, handlu narkotykami oraz pracy niewolniczej
- za dzieci i kobiety znoszące wszelkie formy przemocy
- by Kościół nie zapomniał o ludziach wydanych na pastwę przemocy
- za tych, którzy przeżywają niepewność ekonomiczną
- za bezrobotnych, osoby starsze, imigrantów, bezdomnych i więźniów
- za wszystkich, którzy doświadczają zepchnięcia na margines społeczeństwa
- by Kościół czuwał nieustannie i miał wzrok utkwiony w Chrystusie ukrzyżowanym
- by modlitwa Kościoła i jego aktywna działalność stała się dla wszystkich ludzi pocieszeniem i wsparciem

W naszej radomskiej katedrze szczególnie wybrzmiała błagalna modlitwa Księdza Biskupa Henryka Tomasika, by wszyscy nasi Diecezjanie gorliwie uczestniczyli w niedzielnej
i świątecznej Mszy świętej.

opr.