DOBRY WIECZÓR BOŻEGO SZCZĘŚCIA

„Szczęść Boże, dobry wieczór! Szczęść Boże – dla wierzących, dobry wieczór – dla niewierzących...” Tak przywitał się z czterema tysiącami ludzi zakonnik – dominikanin,
o. Adam Szustak, który o godz. 21.00, w Święto Podwyższenia Krzyża, na ul. Żeromskiego
w naszym mieście prowadził modlitwę i rozważania o tym, jak bardzo każdego człowieka kocha Bóg – Bóg Ojciec, Bóg Jezus i Bóg Duch Święty. Wspólnota Miłości, która zaprasza do Siebie Kowalskiego.

„Dobry wieczór” było bardzo ważne – bo pośród tych 4 tysięcy ludzi byli: przypadkowi przechodnie, panowie ledwo trzymający się na nogach z blaszanym kuflem w ręku, wielu młodych dosyć bardzo hałasujących, którzy nie bardzo – zdaje się – chcieli słuchać – ale – uważam to za pewne – oni wszyscy byli głównymi adresatami tego, co mówiono. A może to
właśnie oni chcieli usłyszeć powiedziane tak specjalnie i tylko do nich: „Szczęść Boże!”

Któż inny, jak alkoholik; któż inny, jak nie mający na nic czasu biegnący przechodzień; któż inny, jak dorastający młodzian, potrzebuje odkrycia Bożego szczęścia?

Może i nie słuchali, może przeszkadzali, może byli pijani i niezainteresowani, ale słyszeli potężne „Wierzę! Wierzę! Wierzę!” – jednoczesną odpowiedź tysięcy osób, które tak zareagowały na delikatny głos Księdza Biskupa Henryka Tomasika... A on – następca któregoś z Apostołów – pokornie pytał, czy wierzysz, że BÓG JEST. Widzieli też rozmodlony
i rozśpiewany tłum; widzieli młode małżeństwo, którego spektakularne oświadczyny miały tu miejsce przed rokiem; widzieli kapłanów w parku, którzy spowiadali; widzieli setki płomyków
w dłoniach ludzi obdarowanych przed chwilą rozgrzeszeniem; widzieli samego Jezusa, który kroczył w eucharystycznej procesji pośród głębokiej ciszy.

Duszpasterstwo Akademickie zaprosiło Radom i okolice na trzeci już Apel Młodych, byśmy mogli przed Bogiem wspólnie się bawić i odkrywać prawdę o ludzkiej wierze. A przede wszystkim odkryć miłość, która ma swój początek tylko i wyłącznie w Bogu.

Już dziś rezerwuj czas na za rok! Naprawdę warto usłyszeć pośród dobrego wieczoru
o szczęściu, które jest tylko w Bogu.


opr. Sofiya, xp