SZCZYPTA POLITYKI

Oto kilka fragmentów homilii papieża Franciszka z ostatniego poniedziałku:

„Ten, kto rządzi, musi kochać swój lud.”

„Rządzący, który nie kocha, nie może rządzić: może najwyżej dyscyplinować, zaprowadzić trochę porządku, ale nie rządzić.”

„Król Dawid miłował swój lud tak bardzo, że po grzechu przeprowadzenia spisu ludności prosił, by Bóg nie karał ludu, ale jego osobiście.”

„Nie można rządzić bez umiłowania ludu i bez pokory!”

„Każdy mężczyzna czy kobieta, która ma objąć posługę rządzenia, powinien postawić sobie następujące dwa pytania: Czy kocham mój lud, by lepiej jemu służyć? Czy jestem pokorny i słucham innych, różnych opinii, aby obrać najlepszą drogę?”

„Obywatele nie mogą nie interesować się polityką. Nikt z nas nie może powiedzieć: „Ja w to nie wchodzę, to oni rządzą...”. Ależ nie, odpowiadam za to jak rządzą, i muszę uczynić wszystko, co w moich siłach, aby rządzili dobrze, starając się jak najpełniej uczestniczyć w życiu politycznym.”

„Polityka - mówi nauka społeczna Kościoła jest jedną z najwznioślejszych form miłości, gdyż jest służbą dobru wspólnemu. Nie mogę umyć rąk. Wszyscy musimy coś dać z siebie.”

„Często o rządzących mówimy jedynie źle i plotkujemy o tym, co dzieje się źle. Być może rządzący jest grzesznikiem, podobnie jak był nim Dawid, ale każdy z nas poprzez wyrażanie swej opinii, a także uwag krytycznych powinien współpracować w budowaniu dobra wspólnego.”

„Dobry katolik miesza się do polityki, dając z siebie to, co najlepsze, aby rządzący mógł rządzić.”

„Cóż jednak jest najlepszą rzeczą, jaką możemy dać rządzącym? Modlitwa!”

„„Ależ, ojcze, to zły człowiek, z pewnością pójdzie do piekła...”. „Módl się za niego, za nią, aby mógł czy mogła dobrze rządzić, aby miłował swój lud, aby jemu służył, aby był pokorny!”

„Chrześcijanin, który nie modli się za rządzących nie jest dobrym chrześcijaninem!”

„„Ależ, ojcze, jakże mogę za niego się modlić? To człowiek, który mi nie pasuje...”. „Módl się, żeby się nawrócił!”. Módl się. Nie mówię tego ja, ale św. Paweł - Słowo Boże.”

„Dawajmy z siebie to, co najlepsze - pomysły, sugestie, ale tym najlepszym jest przede wszystkim modlitwa.”


opr.