CUDOWNY KOŚCIÓŁ W RIO I KRAKOWIE

Pan Bóg dał mi tę łaskę wzięcia udziału w tym roku w Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro. Hasłem przewodnim tego spotkania był fragment Ewangelii św. Mateusza: „Idźcie
i nauczajcie wszystkie narody”.

Pierwszy etap spotkania rozpoczął się 13 lipca. Przebywaliśmy w różnych brazylijskich parafiach w celu „ewangelizowania”, ale sądzę, że to my zostaliśmy zewangelizowani. Spotkani ludzie okazali nam wiele dobroci i życzliwości, pokazali prawdziwą istotę chrześcijaństwa – bezinteresowną miłość człowieka wobec bliźniego.

Centralny etap obchodów miał miejsce w Rio de Janeiro od 23 do 28 lipca. Składał się on ze spotkań z papieżem Franciszkiem oraz porannych katechez, które głosili także polscy biskupi
i księża w poszczególnych kościołach stacyjnych. Droga krzyżowa, Adoracje, całodzienny pobyt na plaży „Copacabana”, to czas, w którym każdy z nas mógł przeżyć osobistą refleksję dotyczącą własnego życia, relacji
z Bogiem i bliźnimi.

Kwintesencją całego spotkania była Msza święta, podczas której papież Franciszek pozdrowił
3 miliony młodych ludzi wezwaniem: „Idźcie bez obawy, aby służyć”. Na sam koniec Eucharystii Następca św. Piotra ogłosił, że kolejne ŚDM odbędą się w 2016 roku w Krakowie.

Zachęcam wszystkich do czynnego przeżycia ŚDM w Krakowie. Idźmy i głośmy Ewangelię innym narodom! Bądźmy wszyscy misjonarzami – tak jak nas posłał Chrystus.

Dziękuję Bogu za ten cudowny czas spotkania Boga i człowieka, za poczucie prawdziwej wspólnoty żywego Kościoła.

Chwała Panu!


Marcelina