W CODZIENNOŚCI DZIELIMY SIĘ MIŁOŚCIĄ

JAK OPŁATKIEM ŚWIĄTECZNYM

Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla SAC Zespół Radom jest instytucją charytatywną działającą przy naszej parafii już od 13 lat.

Misją Parafialnej Caritas jest otoczenie opieką i wsparciem ludzi ubogich, potrzebujących, starszych, a w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizujemy te zadania poprzez szereg akcji i programów mających poprawić sytuację socjalno-bytową, kulturalną i społeczną naszych podopiecznych. Czynimy to poprzez:

1. rozdawanie żywności, paczek świątecznych, odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego,
wyprawek szkolnych dla dzieci
2. zapewnienie pomocy psychologicznej i duchowej, pomoc osobom dotkniętym nałogami
(alkoholizm, narkomania, hazard itp.)
3. dla osób starszych organizujemy pielgrzymki autokarowe, a także ciekawe prelekcje
prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin
4. ważnym celem naszej działalności jest również wspieranie rodziców i wychowawców poprzez
szkolenia, warsztaty terapeutyczne i doradztwo personalne

Prowadzona jest również Świetlica dla dzieci i młodzieży. Jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 1200 do 1700. Przez pierwsze trzy godziny bawią się i uczą w niej dzieci
w wieku przedszkolnym, a następnie dzieci starsze i młodzież.

Beneficjentami naszych działań są wszystkie dzieci zapisane do placówki, a wśród nich w sposób szczególny troszczymy się o te, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej i które pochodzą z rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub bezrobocia.

Zakres zajęć oferowanych przez naszą placówkę jest dostosowany do wieku i umiejętności każdego z naszych podopiecznych. Dbają o to wykwalifikowani pedagodzy, logopeda
i okresowo psycholog.

W Świetlicy zapewniamy dzieciom codzienne wyżywienie (obiad i słodki deser). Oprócz codziennych zajęć nasi podopieczni mogą korzystać z licznych atrakcji mi. in.: wycieczek krajoznawczych, spotkań z ciekawymi osobami (policjant, leśniczy, aktor, iluzjonista), wyjść do kina czy teatru, a w szczególności z bezpłatnego wypoczynku zimowego i letniego w postaci zimowisk i kolonii.

Program wychowawczy naszej świetlicy oparty jest na wartościach katolickich, prorodzinnych
i patriotycznych, dlatego często organizujemy dzieciom imprezy okolicznościowe np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dzień Odzyskania Niepodległości, Wieczerzę Wigilijną z przedstawieniem Jasełek, Spotkanie Wielkanocne itp.

Regularnie ze Świetlicy korzysta ok. 40 dzieci, a nawet kilkaset podczas akcji okolicznościowych.

Zdając sobie sprawę z zagrożeń, jakie napotyka współczesna rodzina kierujemy nasze działania również do rodzin borykających się z trudnościami wychowawczymi, często będącymi wynikiem różnych zaniedbań, nałogów, konfliktów itp. Staramy się im pomóc poprzez warsztaty terapeutyczne, szkolenia i konferencje, poradnictwo prawne oraz indywidualne wsparcie psychologiczne.

Drzwi naszej Caritas Pallotyńskiej są otwarte dla każdego, dlatego serdecznie zapraszamy
w nasze progi! Pragniemy dzielić się Miłością ze wszystkimi.

Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla SAC Zespół Radom nie prowadzi działalności zarobkowej. Znaczna część naszych finansów pochodzi od ludzi dobrej woli. Wszystkie dotychczasowe działania pozwalające pomóc tak wielkiej liczbie osób nie byłyby możliwe bez wsparcia ludzi oraz firm, dla których dobro drugiego człowieka jest najważniejsze.

Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dzieci ze Świetlicy przygotowały ozdoby świąteczne, które są już dostępne w naszym parafialnym sklepiku. Jest to cegiełka na rzecz Świetlicy Caritas Pallotyńska.

Naszą placówkę można również wspomóc przez wpłaty na konto bankowe oraz przez przekazanie 1% w rocznym zeznaniu podatkowym.
Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać!

CARITAS PALLOTYŃSKA
nr konta: 21 2030 0045 1110 0000 0105 0140
KRS: 0000309499, Cel szczegółowy: Caritas Pallotyńska
ks. Artur Wierzbicki SAC
Kierownik Caritas Pallotyńska

Zespół Radom