JEDYNY

Dlaczego na świecie jest tyle wiar, wyznań, religii, wierzeń? Jaka wiara jest prawdziwa? Czy nasza katolicka religia jest „tą właściwą”?

To ważne pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć dorastając.

Dlaczego najmądrzej być chrześcijaninem, katolikiem?

Dlatego, że Jezus pokazał nam miłość najdoskonalszą? Że za nią oddał życie i – co więcej – zmartwychwstał?

Oddał życie za miłość do mnie, do Ciebie... Zmartwychwstał prawdziwie. Wiarygodność totalna. Niespotykane w żadnej innej wierze.

„Czy to możliwe, by na świecie była jedna wiara?” To pytanie dziecka. Możliwe. Tylko każdy człowiek musi zapragnąć poznać Chrystusa – Jedynego Zbawiciela Świata.

Jedynego.

A ja tak często myślę, że zbawi mnie sumienne wypełnianie obowiązków...

   xp