PO BOŻEMU

Jakiś świat wartości trzeba mieć. Coś jest dla nas w życiu najważniejsze.

Oj, często się zdarza, że jest to to, by JAKOŚ to było. By zjeść, odpocząć, popracować tak, żeby się nie przepracować... A i tak jesteśmy przepracowani i zabiegani...

I często całe życie szukamy – w czym tak naprawdę złożyć całą naszą... całych siebie.

I naprawdę nie zagubisz się, jak całe swoje zabieganie złożysz w prawdach Ewangelii.

Czy jest jakaś piękniejsza mądrość i nauka od niej? Nie ma. Naprawdę nie ma.

Tylko pamiętaj, które przykazanie Boga jest pierwsze. Nie – nie cudzołóż. Nie – pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Nie – nie mów i nie myśl źle i fałszywie o innych. Ale: BÓG JEST NAJWAŻNIEJSZY.

Najważniejsze, by myśleć „po Jemu”, a nie „po swojemu”...

 xp