K' WOLI ŚCISŁOŚCI

Dwa tygodnie temu napisaliśmy w naszej Gazetce, że:

„Pallotyni nawet nie mają ślubów zakonnych – św. Pallotti tak bardzo chciał, żeby nic nie wiązało dodatkowo jego duchowych synów z Bogiem i Kościołem, jak tylko czysta, szczera
i piękna miłość.”

I to prawda. Pallotyni nie są zakonem w pełnym tego słowa znaczeniu.

Zakony w Kościele – ich fachowa prawna nazwa to: instytuty życia konsekrowanego – to
np. zmartwychwstanki, karmelitanki, franciszkanie, jezuici, dominikanie, bernardyni.
W zakonach składa się śluby zakonne – śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Są to tzw. śluby – rady ewangeliczne. Czytając Ewangelię widzimy, że Jezus żył w czystości, ubóstwie
i posłuszeństwie. W niektórych zakonach są czasem dodatkowe śluby, np. jakiejś szczególnej służby.

Siostry zakonne i zakonnicy bardzo bardzo chcą naśladować Jezusa. I śluby, które składają są
bardzo mocną sprawą – bardzo uroczystym oddaniem siebie Bogu.

Szczególnie mocny i ważny jest ślub czystości. Złożenie takiego ślubu w zakonie jest przeszkodą do przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Św. Wincenty Pallotti nie chciał ślubów dla pallotynów. Wiedział, że każdy człowiek popełnia
grzechy – i to jest już wielką obrazą Boga... Nie chciał zapewne, by do tego dochodziła jeszcze
frustracja deptania tak pięknych i uroczystych ślubów.

Jednak zakładając pallotynów, Pallotti w Watykanie nie miał łatwo. Konieczne było przygotowanie jakichś więzów, deklaracji, które by scalały i jednoczyły wspólnotę księży i braci pallotynów.

Księża pallotyni nie są zakonem, nie są instytutem życia konsekrowanego. Według prawa Kościoła są stowarzyszeniem życia apostolskiego, czyli czymś do zakonu podobnym.

I we Wspólnocie pallotyńskiej składa się piękne nie śluby, ale przyrzeczenia, które także
sprawiają, że księża i bracia pallotyni są osobami konsekrowanymi.

Przyrzeczenie czystości składane przez pallotynów nie jest przeszkodą do przyjęcia sakramentu
małżeństwa. Oczywiście jeśli mówimy o bracie pallotynie. Ksiądz pallotyn ma przeszkodę święceń i związanego z nimi obowiązku celibatu.

Konsekracja, przyrzeczenia pallotyńskie, są bardzo piękne. Pallotyni przyrzekają: czystość,
ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, wspólnotę dóbr i ducha służby.

Istota w ślubach i przyrzeczeniach jest taka sama – całkowite oddanie Bogu i pragnienie, by żyć, jak Jezus. Jednak przyrzeczenia wyraźnie akcentują dobrą wolę, wolność i czystą chęć. Śluby zakonne są mocniejszym zobowiązaniem prawnym.

xp