KTÓRY CO?

Ruchu Światło – Życie można nauczyć się modlitwy różańcowej z dopowiedzeniami. Otóż w połowie modlitwy „Zdrowaś Maryjo” mówimy: „błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który...” lub „błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, któregoś...”. I trzeba bardzo mocno pomyśleć: który co? któregoś co?

Podczas rekolekcji w wakacje miało się nawet notatnik, w którym takich dopowiedzeń trzeba było ułożyć dziennie ze dziesięć. A rekolekcje siedemnastodniowe. Świetna praca głowy i serca dla dorastającego młodzieńca.

Jezus, który się narodził w stajence... Jezus, któregoś, Maryjo, tuliła do swego serca...

Od czasów wymyślania dopowiedzeń minęło wiele lat...

Jezus i Maryja – ciągle ci sami. Najświętsi, najczystsi...

I jakie by teraz ułożyć dopowiedzenie?

Co Bóg Ci uczynił?

Jezus, który...

...jest moim WSZYSTKIM?

Ciągle jesteśmy dorastający...

xpk