PIERWSZY KONSYSTORZ PAPIEŻA FRANCISZKA

22 lutego odbył się konsystorz, podczas którego, Franciszek mianował pierwszych w swoim
pontyfikacie kardynałów. Jest ich 19 z czego 16 jest elektorami (mają prawo udziału w konklawe). Wśród nich nie ma żadnego Polaka.

Tradycyjnie spekulacje nad nowymi nominacjami kardynalskimi trwały już od dawna. Lista nazwisk była długa, jednak nie do końca papież ją „powielił”. Franciszek dał do zrozumienia, że nominacja kardynalska nie będzie ofiarowana każdemu prymasowi, arcybiskupowi dużych diecezji, gdzie tradycyjnie od lat, biskup dostawał purpurę. Kardynałem będzie zostawał biskup, który wyróżnia się dobrocią, pracą i mądrością.

Kilka nazwisk było pewnych, np. arcybiskupi z Kurii Rzymskiej, dwóch prefektów kongregacji,
Sekretarz Stanu i Sekretarz Synodu Biskupów. Osoby pełniące te funkcje zwyczajowo zostają
kardynałami i tej tradycji papież nie zmienił.

Kardynałami zostali także arcybiskupi: Westminsteru w Wielkiej Brytanii, Quebeku w Kanadzie, Rio de Janeiro w Brazylii, Buenos Aires w Argentynie, Seulu w Korei, Santiago de Chile w Chile, Managui w Nikaragui oraz Abidżanu na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Zaskoczeniem były nominacje arcybiskupów z Burkina Faso, Haiti, Filipin i Włoch. Z Filipin i
Włoch dlatego, że nominaci są z diecezji, gdzie wcześniej nie było lub minęło setki lat od kiedy
biskup był tam kardynałem. Najmłodszym nominowanym kardynałem jest ten z Haiti – Chiby Langlois, ma 55 lat, a najstarszym – Loris Francesco Capovilla, ma ponad 98 lat!

3 kardynałów ma ponad 80 lat. Nazwiska kardynałów nie elektorów, zawsze są zaskoczeniem podczas konsystorza, ponieważ papież może wybrać każdego kapłana na kardynała. Tym razem Franciszek dokonał westchnienia w stronę niedługo kanonizowanego papieża Jana XXIII, ponieważ mianował kardynałem jego osobistego sekretarza, wspomnianego 98 letniego Capovillę. Oprócz niego kardynałami zostali również 84-letni Hiszpan i 81-letni biskup z Antyli, który będzie pierwszym pochodzącym z tego kraju.

Bernard Pająk