DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Mam na imię Ewa, jestem mamą czwórki dzieci: trzech chłopców i maleńkiej, półrocznej córeczki. Widząc moje małe pociechy, ich rozwój, pierwsze słowa i kroki, zdałam sobie sprawę, że nie wszystkie dzieci mają szczęście urodzić się w oczekujących ich przyjścia rodzinach. Podjęłam dzieło Duchowej Adopcji, do której i Was, Drodzy Czytelnicy, dziś chciałam zachęcić, by przez modlitwę nieść dobro tym Najmniejszym.

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Modlitwa trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na Adopcję Duchową nie wie, jakiej narodowości i płci jest dziecko. Jego imię zna tylko Bóg. Do modlitwy za poczęte dziecko można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Mogą to być np.: częsta spowiedź i Komunia święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Biblii, post.

Duchową Adopcję może podejmować każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Duchową Adopcję mogą podejmować także osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, osoby rozwiedzione. Można decydować się na nią wiele razy, ale za każdym razem Adopcja dotyczy tylko jednego dziecka, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań. Przy każdej nowej Duchowej Adopcji trzeba ponownie złożyć przyrzeczenie. Jeśli w jakimś dniu zapomnimy odmówić modlitwę, nie jest to grzechem, gdyż jest nim tylko świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia. Przerwa, która trwa dłuższy czas (miesiąc), przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótszej przerwy należy Duchową
Adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście (w kościele, w obecności kapłana), ale można je złożyć także prywatnie. Dzięki temu Duchową Adopcję mogą podjąć także osoby starsze, niepełnosprawne. Odczytać wtedy należy formułę przyrzeczenia (najlepiej przed krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych 9 miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców.

W najbliższy wtorek, 25 marca, o godzinie 16.30 zapraszamy wszystkich chętnych do kaplicy Świętej Rodziny w celu złożenia przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Modlitwę rozpoczynamy 25 marca, a kończymy 25 grudnia, kiedy to nasza adoptowana dziecina narodzi się z Bożą Dzieciną w Betlejem.

Kochani, nie bójmy się nieść dobra, by ratować maleńkie dzieci!
Ewa Gawor

MODLITWA CODZIENNA DUCHOWEJ ADOPCJI

Panie Jezu,
za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodziła Cię z miłością,
oraz za wstawiennictwem św. Józefa,
człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w
niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

 

Ewa