BIERZEMY SIĘ POWAŻNIE ZA RODZINĘ

Już za tydzień rozpocznie się synod biskupów o rodzinie. Następcy Apostołów z całego świata, wśród nich również Przewodniczący Episkopatu Polski J.E. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, będą obradować w Rzymie do 19 października. Pracami synodalnymi będzie kierował sam papież Franciszek.

Tak ważne jest, by cały dzisiejszy świat przywrócił sobie świadomość sakralnego
i nienaruszalnego charakteru rodziny.

Rodzina to świętość, to piękno, to pokój, to bezpieczeństwo. Dlaczego wchodząc w relacje
z drugim człowiekiem nie myślimy o tym, że każde dziecko ma prawo do mamy i taty i do szczęśliwego i bezpiecznego domu?

W październiku otulmy modlitwą różańcową nasze rodziny; te rodziny, które przeżywają trudności, rozbicia…

Pomódlmy się z całego serca za ludzi młodych – zakładających rodziny, by czynili to zawsze
z Bogiem, szanując Jego przykazania. Prośmy, by dla rodzin był dobry klimat w naszej Ojczyźnie – dobra praca, rozsądne ceny mieszkań.

Na cały październik polecamy wszystkim modlitwę ułożoną przez papieża Franciszka:

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

opr.