CO TYSIĘCZNY POLAK...

Rok Życia Konsekrowanego, czyli rok sióstr zakonnych, braci zakonnych i kapłanów – zakonników przeżywamy pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane
w Kościele dzisiaj”.

Na całym świecie żyje ok. 950 tys. osób konsekrowanych. Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych
– czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Papież Franciszek pyta: „Co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych
w szpitalach, na misjach, w szkołach? Wyobraźcie sobie Kościół bez sióstr zakonnych!
Nie można sobie tego wyobrazić. One są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży”.

W Polsce jest ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. Wiele zakonów prowadzi szpitale, domy opieki społecznej, szkoły
i przedszkola, różne dzieła charytatywne. Wielu Polaków korzysta z posługi sakramentalnej zakonników, nawiedza prowadzone przez zakony sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, słucha i ogląda zakonne media. Jakże wiele wszyscy zawdzięczamy zakonom klauzurowym, w których siostry zakonne i zakonnicy w cichej modlitwie nieustannie
polecają Bogu cały świat.

Czyż nie piękne jest życie całkowicie oddane Bogu?

opr.