NAWRÓCENIE...

Nawrócić się, to znaczy chcieć coś zmienić w swoim życiu. Popatrzeć inaczej, pomyśleć inaczej, zacząć mądrzej… Istota sprawy jest taka, że przez nawrócenie zbliżam się do Boga…

Być blisko Boga, to znaczy przestrzegać przykazań. Coraz uważniej, coraz dokładniej, z coraz większą drobiazgowością…

Bóg zawsze demaskuje nasze uwikłanie w grzechy. Jest to dla nas nieco przykre, że jesteśmy zdemaskowani. Ale Bóg nigdy nie zostawia nas samych w tak trudnej sytuacji. Daje nam spowiedź świętą, Eucharystię, stawia na drodze Bożych ludzi…

Gdy jesteśmy naprawdę w Bogu (po zdemaskowaniu naszych grzechów) – zaczynamy odczuwać ogromny pokój, przychodzi prawdziwe szczęście, stajemy się święci…

A dopóki nie zrozumiesz, że być świętym, to Twoje najważniejsze zadanie na ziemi, dopóty będziesz zagubiony…

Zacznij w Środę Popielcową od czegoś małego… Jedz jedną kanapkę mniej, spal dziennie dwa papierosy mniej, wyłączaj wieczorem na godzinę telewizor, odmów jedną dziesiątkę różańca, postanów uważniej słuchać kapłana podczas Mszy świętej…

Sam znajdziesz najlepszy pomysł, jak się wyciszyć, jak żyć zdrowiej, jak być bliżej Boga…


xp
 


I do tego artykułu – taka mała dygresja branżowa. Od wielu miesięcy nasza Gazetka zmaga się z trudnościami finansowymi. Ufamy mocno, że Czas Nawrócenia, czas Wielkiego Postu, w końcu zmieni tę sytuację. Bardzo chcemy, by Gazetka była dostępna dla każdego. Ale bardzo prosimy o ofiarę na nią. Symboliczna złotówka, czy 50 groszy, to raczej nie majątek, a dla naszej Gazetki, to być albo nie być. Tu naprawdę potrzeba nawrócenia, bo kilkuset Czytelników nie czuje się odpowiedzialnych za to, by Gazetka mogła istnieć. Zdarzają się też bardzo przykre sytuacje, że ktoś notorycznie wrzuca do skarbonki pieniądze bez wartości – stare pensy, centy, złotówki z czasów PRL. Czy naprawdę nie wierzysz w to, że Bóg widzi wszystko i sprawiedliwie Cię osądzi? Doskonale rozumiemy, że niekiedy nie ma możliwości, by wrzucić monetę. I cieszymy się, że Gazetkę i tak można wziąć. Ale prosimy – jak się możliwości pojawią – poczuj się odpowiedzialny i wdzięczny, że Gazetka jest. Dziękujemy też wszystkim, którzy dobrze myślą o naszej Gazetce i nieustannie ją wspierają.

Redakcja