ŚWIĘCENIA NASZEGO

KSIĘDZA BISKUPA PIOTRA

Bp Turzyński
W sobotę, 28 lutego, odbyły się w radomskiej katedrze święcenia nowego Księdza Biskupa pomocniczego diecezji radomskiej Piotra Turzyńskiego, dotychczasowego prorektora Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Uroczystości przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce J.E. Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore.

W uroczystości udział wzięło ponad 300 duchownych (w tym ponad 20 arcybiskupów i biskupów) z różnych diecezji Polski, a także z Włoch, Czech, Białorusi oraz Ukrainy.

Obrzęd święceń rozpoczął się Hymnem do Ducha Świętego i odczytaniem bulli nominacyjnej papieża Franciszka. Najistotniejszym momentem święceń biskupich jest nałożenie rąk na głowę elekta przez biskupa konsekratora oraz biskupów uczestniczących w uroczystości oraz modlitwa święceń. Podczas tej modlitwy umieszcza się otwartą księgę Pisma Świętego nad głową wyświęcanego biskupa.

Przed najistotniejszym momentem wzywa się Wszystkich Świętych, śpiewając Litanię.

Na zakończenie obrzędu święceń następują tradycyjne obrzędy towarzyszące: namaszczenie głowy olejem krzyżma, wręczenie księgi Ewangelii, nałożenie pierścienia biskupiego na serdeczny palec prawej ręki, nałożenie mitry (czyli specjalnego nakrycia głowy, którego używa biskup) i podanie pastorału.

Bp Turzyński
W herbie naszego nowego Biskupa znajdują się: krzyż i symbol Matki Bożej. Nawiązują one swą stylistyką do herbu św. Jana Pawła II. Krzyż przypomina o głównej tajemnicy odkupienia. Figura Matki Bożej jest z kolei stylizowana na statuę z Centrum Ruchu Światło – Życie w Krościenku nad Dunajcem. W ten sposób Ksiądz Biskup Piotr Turzyński nawiązuje do Ruchu Światło – Życie, w którym sam przeżywał formację, i w którym posługiwał i posługuje młodzieży i rodzinom.

Za swoje biskupie motto Ksiądz Biskup Piotr wybrał słowa:
„Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae” (Kościół Matką - Matka Kościoła).

opr.
Bartłomiej Paduch i Piotr Dyjo