MAŁA JEROZOLIMA I BOŻOGROBCY

Przy głównej drodze z Krakowa do Kielc, w lekko pofałdowanej krainie pól i lasów, leży Miechów, 12-tysięczne miasteczko, zwane potocznie „Polską Jerozolimą”.

W środkowej części miasteczka znajduje się kościół i klasztor wraz z towarzyszącymi budynkami, które stanowią zabytkowy zespół klasy międzynarodowej, łączący w sobie elementy sztuki romańskiej, gotyckiej, renesansowej i barokowej.

Początki Sanktuarium sięgają roku 1156, kiedy to powrócił z wyprawy do Ziemi Świętej małopolski możnowładca i kasztelan krakowski Klemens Jaksa z Miechowa. Ufundował on w rodzinnym Miechowie kaplicę św. Katarzyny Aleksandryjskiej, do której sprowadził z Jerozolimy księży bożogrobców, czyli członków Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu. Zakonnicy szybko wybudowali klasztor i kościół, poświęcony już w 1170 roku.

W przylegającym do kościoła budynku klasztornym na dziedzińcu wewnętrznym, znajduje się kaplica Grobu Chrystusa – nieodłączny element wszystkich świątyń wznoszonych przez bożogrobców. W jej zachodnią ścianę wmurowano kamień przywieziony z Grobu Chrystusa w Jerozolimie.

Przez klasztorne krużganki jest dojście do kaplicy Bożego Grobu. Ciasne drzwi, a za nimi panuje wielka cisza. Pochodzący z XVI wieku Boży Grób wykonany jest z kamienia. Jego górna część przypomina drewnianą nastawę ołtarzową. Kaplica przykryta jest kopułą z odkrytymi niedawno renesansowymi malowidłami. Z prawej strony widać za szkłem naturalnych rozmiarów kopię Całunu Turyńskiego. Z gotyckiej kruchty wchodzimy do środka, ogarnia nas niewyobrażalna parada figur, ołtarzy, złoceń. Trzydziestu dwóch świętych, a wszyscy naturalnej wielkości. W
ołtarzu głównym triumfuje Chrystus Zmartwychwstały, a u Jego stóp ciągle trwają zamknięte wrota Pustego Grobu, gdzie w Wielki Piątek na kwadratową niszę zdobioną polichromią wsuwa się figurę zmarłego Syna Bożego.

Kościół w Miechowie, 10 kwietnia 1996 roku, do rangi Bazyliki Mniejszej podniósł św. Jan Paweł II. To niezwykłe miejsce przemawia do nas przeszłością i wielkością minionych pokoleń pielgrzymów, wśród których byli nie tylko ludzie skromni, ale też królowie, biskupi i profesorowie. Warto przybyć do Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie i poczuć moc, nasycić się atmosferą Sanktuarium i pomodlić w ciszy, w murach, które są świadkami próśb i nadziei
ludzkich od prawie 850 lat.

8 grudnia roku 1995 z inicjatywy władz generalnych Zakonu mianowano J.E. Księdza Kardynała Józefa Glempa Wielkim Przeorem i tym samym formalnie utworzono Zwierzchnictwo Bożogrobców w Polsce. Obecnie są oni stowarzyszeniem duchownych i świeckich, nie związanych ślubami zakonnymi. Są obecni w 40 krajach. Także w naszej parafii św. Józefa, szczególnie podczas celebracji Triduum Paschalnego, możemy zauważyć ich wyjątkową obecność.

opr.
Bartłomiej Paduch