JEZUITA HONOROWYM OBYWATELEM RADOMIA

Ojciec Hubert Czuma, jezuita, otrzymał 15 września tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radomia.

Podczas Uroczystości J.E. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik powiedział: „Każde społeczeństwo potrzebuje autorytetów. Autorytety odgrywają niezwykle ważną rolę w wychowaniu, szczególnie młodego pokolenia. O. Hubert Czuma był takim autorytetem dla studentów. Był autorytetem i jest dla ludzi pracy. Jest jednym z tych, który kształtował także postawy kapłanów. Wspominam tę postawę o. Huberta, który dla nas, wówczas młodych duszpasterzy akademickich, był wielkim, pięknym autorytetem. Bardzo dobrze się stało, że władze miasta dostrzegły te osobę i przyznały ten tytuł”.

O. Hubert Czuma SI nie krył wzruszenia odbierając dyplom Honorowego Obywatela Miasta Radomia i pamiątkowy medal. Powiedział: „Ludzie mi ufają. Zawsze starałem się tak postępować, by to miało sens, by było wartościowe, nawet w więzieniu wiedziałem, że nie tracę czasu, po prostu się modliłem. W Radomiu trudno nie było, bo spotykałem życzliwych, serdecznych ludzi.”

O. Hubert Czuma SI od wielu lat mieszka w Radomiu. Jego działalność, szczególnie w smutnych latach 80., dawała radomianom nadzieję. Ówcześni opozycjoniści, jak i również studenci, znajdowali oparcie w Mszach świętych, które o. Czuma organizował za Ojczyznę. Swoją niezłomną postawą, umiłowaniem najwyższych wartości, wywarł ogromny wpływ na wszystkich, którzy spotkali go na swojej drodze. Dla wielu młodych, jego postawa, uczciwość, bezinteresowność, umiejętność jasnego mówienia o rzeczach trudnych, stały się prawdziwym drogowskazem. Wskazywał, że warto narażać się, by Polska była wolna. 

opr.

do góry