FRAGMENTY SPRAWOZDANIA

KSIĘDZA PROBOSZCZA

Kolęda w naszej parafii trwała 19 dni. Wszystkim Parafianom z serca dziękujemy za wyrazy szacunku dla tradycji, dla kapłana, za otwartość na Boże błogosławieństwo i Bożą łaskę.

W niektórych odwiedzanych przez nas domach wspólna modlitwa była taka żywa, z pełnym zaangażowaniem, że czuło się ducha żywej wiary, pobożności tej rodziny i radości ze spotkania z kapłanem w swoim domu. Ale w niektórych rodzinach zaangażowanie w modlitwę było prawie zerowe. Zwróćmy na to uwagę również w nasze zaangażowanie w modlitwę wspólną podczas Mszy świętej. Wiem, że różny bywa stan naszego ducha, czasem rozpiera nas radość, a czasem dręczy nas smutek, że trudno nam wypowiedzieć słowo. Ale we wspólnocie łatwiej jest modlić się. I pamiętajmy o zapewnieniu Pana Jezusa o Jego obecności na modlitwie we wspólnocie. Mówi: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje tam jestem pośród nich”. A więc modlitwa we wspólnocie ma swoją ogromną wartość.

W wielu mieszkaniach niestety nie ma widocznych znaków religijnych. A to jest sprawa ważna. Znaki święte pobudzają nas do modlitwy. A modlitwa nas wychowuje, kształtuje nas na obraz Boży. Przez modlitwę Bóg wchodzi w nasze codzienne życie.

W naszej Parafii jest ponad 5600 rodzin – gospodarstw domowych. Czasem takie gospodarstwo tworzy 1 samotna osoba. Odwiedziliśmy w tym roku 4222 rodzin (mieszkań) (75%). Z różnych względów nie przyjęło nas 1397 rodzin. Nie raz po dzwonku do drzwi słyszałem głos dziecka: „Mamo, ktoś dzwoni!” I… głucha cisza. Wiele rodzin naszej Parafii boleśnie przeżywa rozłąkę, bo ktoś bliski musiał wyjechać do pracy za granicę.

Osobom ubogim w naszej Parafii pomagamy poprzez funkcjonującą dla nich kuchnię oraz przez opłacanie z budżetu Parafii obiadów dla dzieci szkolnych. W minionym roku na obiady dzieci w szkole i inną pomoc ubogim wydaliśmy 11017 zł. Dziękuję również za dzieła Caritas Pallotyńskiej oraz Hospicjum Królowej Apostołów. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączają się w organizowanie pomocy – zarówno księżom jak i osobom świeckim – wolontariuszom. Bóg zapłać.

Parafia nasza wg Urzędu Skarbowego liczy 15882 osoby. Od zeszłego roku jest to wzrost o 242 osoby. Podczas liczenia, które jest każdego roku, do naszej świątyni na niedzielną Mszę świętą przyszło ponad 3500 osób. Wielu naszych Parafian pracuje za granicą, wiele osób jest tutaj tyko zameldowanych ze względu na mieszkanie, a faktycznie tu nie mieszkają.

W minionym roku w naszym kościele były 162 chrzty. Zawarto 53 małżeństwa. Pogrzebów było 195. 142 osoby przyjęły sakrament bierzmowania. Do I Komunii świętej przystąpiło 134 dzieci. Komunii świętych w naszej świątyni zostało rozdanych 172 tysiące.

W minionym 2015 roku, zgodnie z planem, udało nam się wykonać ogrzewanie w kościele. W tym celu został najpierw przygotowany projekt instalacji gazowej, doprowadzony został gaz do budynku kościoła. Wybudowana została kotłownia, zostały zakupione i zainstalowane 2 piece, wykonana została instalacja centralnego ogrzewania i instalacja elektryczna, zamontowano 4 nagrzewnice. Wszystko to kosztowało 80 tysięcy złotych. Również w minionym roku zostało wykonane nowe tabernakulum w naszej świątyni za 8500 złotych. Częściowo odnowione zostało tabernakulum w kaplicy Świętej Rodziny. Ważnym elementem w inwestycjach minionego roku było też utwardzenie podłoża i położenie asfaltu na ulicy Leśnej. Wiele osób na kolędzie dziękowało za tę inwestycję.

W naszej Parafii w I piątki miesiąca odwiedzamy ok. 130 osób chorych, które nie mogą przychodzić do kościoła. Chętnie te osoby czytają naszą parafialną Gazetkę. Dziękuję osobom zaangażowanym w wydawanie Gazetki. Nadal zdarzają się przypadki, że umierają osoby niezaopatrzone sakramentami świętymi, mimo, że nie był to zgon nagły. Nie bójmy się zaprosić kapłana do chorego domownika.

Zapraszamy gorąco chłopców do wejścia w szeregi ministranckie w naszej Parafii. Pięknie działa także nasz parafialny chór pod opieką naszego Pana Organisty. Chór oczekuje na zasilenie męskimi głosami. Zapraszamy także do pozostałych wspólnot, których jest wiele w naszej parafii. Czas spędzony z Bogiem nie jest czasem zmarnowanym. To nas ubogaca, rozwija, utwierdza w wierze. Zachęcam do lektury Pisma Świętego, choćby nawet jednego zdania dziennie, do czytania prasy katolickiej. Zachęcam do wczytywania się w Katechizm Kościoła Katolickiego.

Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy za możliwość spotkań z Wami, za wspólną modlitwę i rozmowy, i za złożone przy tej okazji ofiary. Wszystko, czym z serca dzieliliście się z nami – czy są to sprawy radosne czy trudne – wszystko to jeszcze raz ogarniamy w serdecznej modlitwie i przedstawiamy Bogu prosząc o Jego miłosierdzie i pomoc i o błogosławieństwo na cały rok, który przeżywamy jako Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski. Idźmy zatem z ufnością w naszą codzienność, wszystko robiąc tak, jakby to od nas wszystko zależało, ale jednocześnie ufając tak, jakby wszystko zależało od Boga.

Ksiądz Proboszcz
Lucjan Rożek SAC
do góry