966 – 1966 – 2016

W ostatnim tygodniu w Gnieźnie i Poznaniu, miastach będących kolebką polskiej państwowości, odbyły się główne obchody Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Dzisiaj, za dar wiary przyjęty przed laty, podziękujemy w naszej parafii.


 Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I w 966 roku było wydarzeniem przełomowym. Polska weszła na trwałe do rodziny państw europejskich tworzących Christianitas – wspólnotę opartą na humanizmie zrodzonym z kontemplacji Boga.

Bezpośrednim motywem do przyjęcia chrztu przez ówczesnego władcę, było jego małżeństwo z czeską księżniczką Dobrawą, niezwykłą niewiastę, która całą resztę swego życia poświęciła ewangelizacji swych poddanych. Pomagał jej w tym przybyły z Pragi biskup Jordan, który założył pierwsze na ziemiach polskich misyjne biskupstwo w Poznaniu.

Zaledwie 34 lata później, w roku 1000 miał miejsce Zjazd Gnieźnieński z udziałem cesarza Ottona III, legata papieskiego i polskiego władcy Bolesława. Owocem zjazdu było powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii gnieźnieńskiej, gwarantującej młodemu Kościołowi autonomię i jego zależność bezpośrednio od Rzymu. Ta wierność Rzymowi bez żadnych zawirowań i odstępstw charakteryzuje Kościół w Polsce od przeszło tysiąca lat.

Warto przypomnieć, że chrzest Polski, w kolejnych wiekach owocował duchem wolności i tolerancji – co jest charakterystycznym znamieniem polskiego chrześcijaństwa. W przeciwieństwie do innych terenów Europy – nie było tu wojen między wyznaniami, lecz twórcze ich współistnienie. Polska kultura tworzona była na przestrzeni dziejów przez chrześcijan – rzymskich katolików, prawosławnych, grekokatolików i protestantów – ze znacznym udziałem także Żydów. W Rzeczypospolitej to nie władca decydował jaką wiarę czy poglądy mają mieć poddani, lecz oni sami, a rolą władcy było strzeżenie ich praw.

Wielkie znaczenie dla naszej Ojczyzny miały obchody millennium chrztu Polski w 1966 r. Na główne uroczystości do Częstochowy Sługa Boży Ksiądz Prymas Stefan Kardynał Wyszyński zaprosił papieża – bł. Pawła VI. Papież, pragnąc przybyć na Jasną Górę, polecił nawet przygotować specjalny prezent dla tego Sanktuarium – Złotą Różę, a mennica watykańska wybiła z tej okazji specjalny medal z wizerunkiem częstochowskiej Madonny. Ale komunistyczne władze nie zgodziły się na jego przyjazd. Podczas obchodów, w których uczestniczyło pół miliona wiernych, nieobecnego papieża przypominał jego portret i pusty tron, na którym złożona została wiązanka biało-żółtych róż.

Papież Franciszek przybywając w lipcu tego roku do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, uda się 28 lipca do Częstochowy, gdzie odprawi Mszę świętą z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.

opr.
do góry