IDŹMY I GŁOŚMY ŚWIATU MIŁOSIERDZIE!

Caritas Pallotyńska działająca przy Parafii św. Józefa to instytucja dobrze znana naszym Parafianom, a także okolicznym mieszkańcom. Od kilkunastu lat zajmuje się opieką i wsparciem ludzi ubogich, potrzebujących, starszych, a w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te, może poważnie brzmiące, słowa znaczą tyle, co zaspokajanie naturalnej potrzeby każdego człowieka do pomocy potrzebującym, tyle że w zorganizowanej formie i pod chlubnym patronatem św. Wincentego Pallottiego, prekursora działalności charytatywnej.

Podstawowe sposoby naszego pomagania innym to przede wszystkim: rozdawanie żywności, paczek świątecznych, odzieży, sprzętu rehabilitacyjnego, wyprawek szkolnych; prowadzenie Świetlicy środowiskowej, która pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną zatrudniając wykwalifikowanych pedagogów; zapewnianie godnych wakacji i ferii dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji finansowej, w formie kolonii czy ferii w mieście; prowadzenie Klubu Seniora z różnymi rodzajami aktywności, również wyjazdowych i edukacyjnych; szkolenie rodziców, wychowawców oraz warsztaty i doradztwo personalne; zapewnienie pomocy psychologicznej i duchowej oraz pomoc osobom dotkniętym nałogami; i wiele innych regularnych czy też interwencyjnych form pomocy.

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez różnego rodzaju pomocy ludzi dobrej woli. Cały czas prosimy o modlitwę za nas i za powodzenie naszych dzieł. Czujemy Państwa wstawiennictwo modlitewne i dziękujemy za nie.

Chcemy także podziękować za wsparcie od wszystkich naszych wolontariuszy, którzy od dawna wspaniale wykonują swoją pracę, poświęcając czas, umiejętności oraz siły dla nas i dla beneficjentów naszej placówki. Cały czas z otwartymi rękami witamy każdą osobę skłonną nam pomóc.

Nasza działalność to oczywiście także potrzeby finansowe. Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Zespół Radom (bo taka jest nasza oficjalna nazwa) nie prowadzi działalności zarobkowej, a znaczna część naszych finansów pochodzi od ludzi dobrej woli. Część naszych potrzeb materialnych pokrywają dofinansowania
na konkretne cele (np. kolonie dla dzieci) z Gminy Miasta Radomia lub Urzędu Marszałkowskiego, o które walczymy rozpisując precyzyjnie projekty. Opieramy się też w dużej części na darowiznach i kwestach, co pozwala nam pokrywać koszty posiłków dla dzieci, ogrzewania Świetlicy, remontów, doposażenia Świetlicy czy choćby biletów do kina czy teatru
dla dzieci i seniorów.

Serdecznie zapraszamy do ofiarowania datków w czasie zbiórki do puszek na cele statutowe Caritas Pallotyńskiej Zespół Radom w niedzielę, 8 maja, po wszystkich Mszach świętych. Bóg zapłać za każdy grosz! Liczymy na Państwa hojność – w Roku Miłosierdzia pamiętajmy, że jałmużna ta będzie uczynkiem miłosierdzia, bo my dzięki niej głodnych nakarmimy, spragnionych napoimy, a nagich przyodziejemy, strapionych pocieszymy.

ks. Artur Wierzbicki SAC,
dyrektor Caritas Pallotyńskiej
Prowincji Chrystusa Króla
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
do góry