MODLITWA W INTENCJI

ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Jezu Chryste, Ty powiedziałeś:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie”.
Błogosław wszystkim młodym, którzy szczerze Ciebie szukają,
udzielaj im swoich łask i przemieniaj ich serca.
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o dary Ducha Świętego,
prosimy Cię o odwagę, ofiarność i wytrwałość.
Niech ci, którzy przybędą do naszej Ojczyzny
z nową siłą doświadczą prawdy o Twoim miłosierdziu.
Spraw Panie, by Światowe Dni Młodzieży w naszej Ojczyźnie stały się dla wszystkich
czasem odnowienia wiary i doświadczenia żywego Kościoła.

Maryjo, Tobie zawierzamy czas Światowych Dni Młodzieży.
Matko Nowej Ewangelizacji, módl się za nami.

Amen.

 

do góry