CZYSTA KAROLINA /6/

Na pogrzeb bł. Karoliny Kózkówny do parafii Zabawa mimo działań wojennych przybyło ponad 3 tysiące ludzi. Wszyscy już za jej życia byli przekonani, że jest świętą. Ksiądz Biskup Jerzy Ablewicz, który zapoczątkował proces wyniesienia Męczennicy na ołtarze mówił: „Jest naszym świętym obowiązkiem czuwać nad tym, żeby nie traciły blasku i nie przygasły gwiazdy, które naszemu ludowi wskazują drogę niewinności. Jest bowiem świętym obowiązkiem kapłańskim, biskupim, czuwanie, abyśmy nie zgubili przez nasze zaniedbanie ani jednego zapachu kwiatu z Bożego ogrodu świętości”. Św. Jan Paweł II beatyfikował Karolinę 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie.

Obecnie w parafii w Zabawie mieści się Sanktuarium bł. Karoliny. Pod mensą ołtarza jest trumienka z jej relikwiami. Pielgrzymuje tam nie tylko młodzież, ale też rodziny ofiar przemocy i wypadków komunikacyjnych.

Bł. Karolina jest wzorem nauczyciela. Mimo, że nie miała wykształcenia pedagogicznego i nie studiowała psychologii, czytała Pismo Święte i inne książki i wiedziała, że dzieci, które katechizowała potrzebują innego spojrzenia na nie – spojrzenia z miłością. Dziś pilnie potrzeba dzieciom pokazywać pracowitość, uczciwość, skromność. Dziś, niestety, promowany jest ten, kto coś pokaże, zabłyśnie.

Co roku, po rekolekcjach organizowanych w Sanktuarium w Zabawie, około trzystu młodych składa przyrzeczenia dochowania czystości do chwili zawarcia małżeństwa. Coraz bardziej popularny staje się także „Pierścień Karoliny”, który noszą osoby, które pragną zawierzyć bł. Karolinie swoją troskę o trwanie w czystości aż do ślubu i potem w miłości małżeńskiej lub w innej drodze powołania. Pierścień mogą przyjąć osoby, które trwają w czystości, i te, które mimo swoich słabości chcą do czystości powrócić, podejmując na nowo walkę o czystość sumienia i relacji z innymi ludźmi. Pierścień jest robiony na zamówienie w dwóch wersjach – sygnetów dla mężczyzn i pierścionków dla kobiet.

Miejmy nadzieję, że bł. Karolina zostanie ogłoszona Patronką polskiej młodzieży. Wspaniale uzupełnia się ona ze św. Stanisławem Kostką. Stanowią piękną parę - on z pałacu, wielki podróżnik, człowiek wielkiego rodu; a ona spod strzechy, całe życie przeżyła w jednym miejscu (w Wał-Rudzie w diecezji tarnowskiej), prosta, wiejska dziewczyna. Obydwoje pokazują, że można być wspaniałym człowiekiem, niezależnie od stanu konta.

Bł. Karolina jest pięknym wzorem dziewczyny i młodej kobiety, choć mężczyźni wokół niej zawiedli na całej linii: morderca, co oczywiste, ale także jej własny ojciec, który się przeraził pogróżek, chłopcy ze wsi, którzy widzieli, jak szamocze się z rosyjskim sołdatem i nie zareagowali. Mężczyźni w ostatnim dniu życia bł. Karoliny stali się negatywnymi bohaterami.

W Sanktuarium w Zabawie odprawia się Drogę krzyżową śladami męczeństwa bł. Karoliny. Osiemnastego dnia każdego miesiąca zbiera się od 2 do 6 tysięcy uczestników i idą bagnistym terenem, wypraszając łaski od Boga. Ci, którzy cierpią, mówią, że podczas tej modlitwy doznają wielkiej ulgi. Są osoby, które twierdzą, że zostały uzdrowione. Wielu mówi, że modlitwa z bł. Karoliną zmieniła ich życie na lepsze.

Błogosławiona Karolino!
Prosimy Cię, wstawiaj się za młodzieżą i rodzinami naszej Parafii św. Józefa!

opr.
Bartłomiej Paduch
do góry