NASZE PARAFIALNE DZWONY    

Szczególnie piękny jest dźwięk naszych parafialnych dzwonów w Wielkanoc o godzinie 6 rano. Ich głos rozchodzi się majestatycznie pośród wieżowców Ustronia i domków Młodzianowa i ogłasza wszystkim Zmartwychwstanie Pana.

Nasze dzwony były już przy starym kościele przy ul. Wiejskiej. Były zawieszone na specjalnym podeście. Zostały wykonane w 1971 roku w słynnej Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu.

W 1971 roku nasza parafia obchodziła Jubileusz 25-lecia istnienia (30 kwietnia 1946 roku została powołana do istnienia, a 12 maja 1946 roku urzędowo objęli ją księża pallotyni). Uroczystości jubileuszowe odbyły się 9 maja 1971 roku. Poprzedziły je parafialne Misje Święte. Dzwony zostały wtedy poświęcone jako wotum dziękczynne Panu Bogu za dar istnienia parafii.

Głównym materiałem do odlania dzwonów była miedź z dodatkiem cyny. To były trudne czasy i ludwisarnia wtedy nie posiadała tych surowców. Należało je dostarczyć do Przemyśla. W naszej parafii została ogłoszona zbiórka potrzebnych materiałów i w okresie dwóch miesięcy zgromadzono prawie dwie tony miedzi – głównie miedzianych kabli, przewodów elektrycznych i miedzianych naczyń.

Najmniejszy dzwon nazywa się „Pallotti” (waży 260 kg) i dzwoni o godz. 600 rano, przypominając, że pierwsza Msza święta w naszym kościele jest już o godz. 630.

Średni dzwon nosi imię „Józef” (waży 560 kg) i codziennie o 1730 zaprasza wszystkich na wieczorną Mszę świętą. Jako, że św. Józef jest patronem dobrej śmierci - średni dzwon jest uruchamiany podczas pogrzebów.

Największy dzwon, to „Maryja” (waży 960 kg). Słyszymy go zawsze w środku dnia. W samo południe przypomina nam o tym, że Bóg przyszedł do nas dzięki temu, że Maryja zgodziła się zostać Jego Mamą. Może rzeczywiście Gabriel przyleciał do Nazaretu o godz. 1200? O tej godzinie w katolickich rozgłośniach radiowych możemy usłyszeć modlitwę „Anioł Pański”. W Okresie Wielkanocnym odmawia się modlitwę „Wesel się, Królowo nieba”. Tradycja Kościoła mówi, że po Zmartwychwstaniu, Jezusa pierwsza zobaczyła Maryja.

Nasze dzwony są uruchamiane zegarem z radiową funkcją DCF. Oznacza to, że informują nas w sposób idealny, że jest godzina 6.00, 12.00 i 17.30. Jak twierdzą naukowcy, atomowy zegar, który z Niemiec wysyła sygnał DCF może pomylić się o 1 sekundę po milionie lat pracy. Oczywiście trzeba pamiętać, że od startu pracy dzwonów do pierwszego uderzenia mija ok. 2-4 sekund. Dzwony są poruszane dzięki odpychającym się elektromagnesom..

opr.
do góry