DUSZPASTERZE

Księża pallotyni:

Ksiądz Lucjan Andrzej Rożek SAC
Rektor Wspólnoty pallotyńskiej, Proboszcz parafii

Ksiądz Ryszard Robakiewicz SAC
Radca Wspólnoty pallotyńskiej, wikariusz, katecheta,
duszpasterz dzieci i młodzieży
Ksiądz Antoni Czulak SAC
duszpasterz
Ksiądz Mieczysław Lis SAC
opiekun kuchni dla ubogich
Ksiądz Karol Świostek SAC
duszpasterz
Ksiądz Mieczysław Żemojcin SAC
duszpasterz
Ksiądz Stanisław Barcikowski SAC
duszpasterz, rekolekcjonista
Ksiądz Marek Kujawski SAC
duszpasterz Hospicjum Królowej Apostołów
Ksiądz kan. Mirosław Dragiel SAC
kapelan policji, duszpasterz w kościele garnizonowym
Ksiądz Paweł Śliżewski SAC
duszpasterz dzieci, katecheta
Ksiądz Grzegorz Wiktor SAC
wikariusz, katecheta, duszpasterz rodzin i młodzieży
Ksiądz Tomasz Kotulski SAC
wikariusz, katecheta, duszpasterz młodzieży

Siostry zmartwychwstanki:

Siostra Teresa Genowefa Ozimek CR
Przełożona Wspólnoty sióstr zmartwychwstanek, katechetka

Siostra Barbara Teresa Pańkowska CR
emerytowana nauczycielka języka polskiego
Siostra Paulina Fabia CR
zakrystianka
Siostra Maria Magdalena Reda CR
katechetka