OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

24. NIEDZIELA ZWYKŁA

15 września 2019


Kleryk Łukasz Sobolewski SAC, związany z naszą parafią,
alumn naszego Wyższego Seminarium Duchownego
w Ołtarzewie w sobotę, 12 października, przyjmie święcenia
w stopniu diakonatu. Polecajmy go Bogu w serdecznej modlitwie, dziękując za dar i tajemnicę powołania.


Dziś w katedrze w Limburgu w Niemczech
odbędzie się beatyfikacja ks. Ryszarda Henkesa SAC,
pallotyna. Uroczystościom przewodniczyć będzie przedstawiciel papieża Franciszka, kardynał Kurt Koch.
O godzinie 1330 rozpocznie się transmisja
beatyfikacji w radiu Pallotti.FM dostępnym w Internecie.


Dziś na godz. 1730 zapraszamy na Nabożeństwo.
Udział w Nabożeństwie jest propozycją do prawdziwie chrześcijańskiego świętowania niedzieli - dnia Zmartwychwstania Jezusa.


Uczniów klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej nr 9
oraz ich rodziców zapraszamy na Mszę świętą
we wtorek, 17 września, o godz. 1800.
Po Mszy świętej będzie druga część spotkania inaugurującego przygotowanie do I Komunii świętej.


Uczniów klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej nr 11
oraz ich rodziców zapraszamy na Mszę świętą
w środę, 18 września, o godz. 1800.
Po Mszy świętej będzie spotkanie w kawiarence.


Dziewczynki od klasy II szkoły podstawowej zapraszamy
do śpiewania w Scholi dziecięcej. Spotkania są w salkach
parafialnych w soboty o godz. 1400.


Chłopców od trzeciej klasy szkoły podstawowej zapraszamy
do powiększenia grona ministrantów i lektorów.
Nie ma górnej granicy wieku. Zgłosić się można dziś
i w najbliższe niedziele po każdej Mszy świętej do ks. Tomasza. Spotkanie dla wszystkich ministrantów i lektorów
w najbliższą sobotę o godz. 1000 w zakrystii.


Młodzież od klasy siódmej – dziewczęta i chłopców – zapraszamy do śpiewania i grania w Scholi Pallottiego. Spotkania są w sobotę o godz. 1600 w sali parafialnej.


Osoby dorosłe, szczególnie mężczyzn, zapraszamy
do śpiewania w naszym chórze. Zapisy u Pana Organisty.


W przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek
na pomoc szesnastoletniemu Norbertowi Pudzianowskiemu
z Jedlni-Letnisko, choremu na zanik mięśni. Zebrane pieniądze wesprą codzienną kosztowną rehabilitację Norberta.


Młodzież z klas ósmych szkoły podstawowej,
która w tym roku szkolnym pragnie przystąpić
do sakramentu bierzmowania w naszej parafii,
zapraszamy w przyszłą niedzielę, 22 września,
na Mszę świętą o godz. 1800.
Prosimy o obecność także rodziców młodzieży.
Po Mszy świętej będzie dodatkowe spotkanie.


Najbliższy „kurs przedmałżeński”
w naszym Dekanacie Radom – Południe rozpocznie się
w niedzielę, 29 września, o godz. 1500
w parafii Miłosierdzia Bożego na Jeżowej Woli.


Policealna Szkoła TEB Edukacja
w Radomiu przy ul. Słowackiego 84
zaprasza osoby po 50. roku życia na bezpłatne zajęcia
Akademii III Wieku o kierunkach: warsztaty terapii zajęciowej, florystyka, kosmetyka.