OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

25. NIEDZIELA ZWYKŁA

23 września 2018


Dziś na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.


Dziś o godz. 1800 Msza święta dla młodzieży (z klas ósmych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum),
która w tym roku szkolnym pragnie przystąpić do sakramentu bierzmowania w naszej parafii. Prosimy o obecność także rodziców młodzieży. Po Mszy świętej będzie
dodatkowe spotkanie.


Msza święta w intencji Siostry Przełożonej
sióstr zmartwychwstanek, s. Teresy Genowefy Ozimek CR,
z okazji jej imienin - w przyszłą niedzielę o godz. 1145.


Diecezjalne Studium Organistowskie w Radomiu
przy ul. Prusa 6 zaprasza wszystkich, którzy chcieliby
w przyszłości swoimi umiejętnościami muzycznymi służyć Kościołowi jako organiści. Egzamin wstępny - informacyjny odbędzie się jutro, 24 września, o godz. 900. Należy złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys, opinię od Księdza Proboszcza, kserokopię świadectwa ze szkoły, kserokopię świadectwa ze szkoły muzycznej lub ogniska muzycznego,
jeśli kandydat do takich uczęszczał, oraz dwa zdjęcia.
Nauka w studium trwa 5 lat. Zajęcia są obowiązkowe.
Dla I i II roku odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek,
a dla III, IV i V roku – w każdy wtorek i środę od godz. 900
do 1600. Szczegółowe informacje od numerem telefonu:
48 365 62 28.


Najbliższy „kurs przedmałżeński”
w naszym Dekanacie Radom – Południe
rozpocznie się w niedzielę, 7 października, o godz. 1500
w parafii Miłosierdzia Bożego na Jeżowej Woli.


W dniach 28-30 września w Ośrodku „Emaus”
w Turnie k. Białobrzegów odbędą się rekolekcje dla małżeństw nt. dobrej wzajemnej komunikacji, która jest kluczowa
dla szczęścia w małżeństwie. Rekolekcje poprowadzą Asia
i Norbert Dawidczykowie z Ostrołęki. W dniu oddania Gazetki
do druku były jeszcze wolne miejsca. Organizatorzy zapewniają, że planowane są także kolejne serie rekolekcji.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 731 994 793.