KALENDARZ LITURGICZNY


MARZEC 2019niedziela
24 marzec

fioletowy

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103, 1-4. 6-8. 11; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Mt 4, 17; Łk 13, 1-9;


poniedziałek
25 marzec

biały

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Iz 7, 10-14; Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11; Hbr 10, 4-10; J 1, 14ab;
Łk 1, 26-38;


wtorek
26 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Dn 3, 25. 34-43; Ps 25, 4-5. 6-7bc. 8-9; Jl 2, 13; Mt 18, 21-35;


środa
27 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20; J 6, 63b. 68b; Mt 5, 17-19;


czwartek
28 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Jr 7, 23-28; PS 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9; Jl 2, 13; Łk 11, 14-23;


piątek
29 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Oz 14, 2-10; Ps 81, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 i 17; Mt 4, 17;
Mk 12, 28b-34;


sobota
30 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Oz 6, 1-6; Ps 51, 3-4. 18-19. 20-21a; Ps 95, 8ab; Łk 18, 9-14;


niedziela
31 marzec

różowy

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

Joz 5, 9a. 10-12; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7; 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 18;
Łk 15, 1-3. 11-32;


 

C. D. N.

źródło: niezbednik.niedziela.pl/liturgia