KALENDARZ LITURGICZNY


STYCZEŃ 2019niedziela
20 styczeń

zielony

Druga Niedziela zwykła
Iz 62, 1-5; Ps 96, 1-2. 3 i 7b-8a; 1 Kor 12, 4-11; 2 Tes 2, 14; J 2, 1-12;


poniedziałek
21 styczeń

czerwony

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Hbr 5, 1-10; Ps 110, 1-2. 3-4 (R.: por. 4b); Hbr 4, 12; Mk 2, 18-22;


wtorek
22 styczeń

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona
i męczennika albo wspomnienie św. Wincentego Pallottiego,
prezbitera

Hbr 6, 10-20; Ps 111, 1-2. 4-5. 9 i 10c (R.: 5b);
por. Ef 1, 17-18; Mk 2, 23-28;


środa
23 styczeń

zielony

Dzień Powszedni

Hbr 7, 1-3. 15-17; Ps 110, 1-2. 3-4 (R.: por. 4b); Mt 4, 23; Mk 3, 1-6;


Czwartek
24 styczeń

biały

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

Hbr 7, 25 – 8, 6; Ps 40, 7-8a. 8b-10. 17 (R.: 8a i 9a);
Mt 4, 23; Mk 3, 7-12;


piątek
25 styczeń

biały

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Dz 22, 3-16; Dz 9, 1-22; Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 15, 16;
Mk 16, 15-18;


sobota
26 styczeń

biały

Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

Hbr 9, 1-3. 11-14; Ps 47, 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6); Dz 16, 14b;
Mk 3, 20-21;


niedziela
27 styczeń

zielony

Trzecia Niedziela zwykła

Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10; Ps 19, 8-9. 10 i 15; 1 Kor 12, 12-14. 27;
Łk 4, 18; Łk 1, 1-4; 4, 14-21;


poniedziałek
28 styczeń

biały

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

Hbr 9, 15. 24-28; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 1a);
por. 2 Tm 1, 10b; Mk 3, 22-30;


wtorek
29 styczeń

zielony

Dzień Powszedni

Hbr 10, 1-10; Ps 40, 2 i 4ab. 7-8a. 10. 11 (R.: 8a i 9a);
por. Mt 11, 25; Mk 3, 31-35;


środa
30 styczeń

zielony

Dzień Powszedni

Hbr 10, 11-18; Ps 110, 1-2. 3-4; ; Mk 4, 1-20;


czwartek
31 styczeń

biały

Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera

Hbr 10, 19-25; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6; Ps 119, 105; Mk 4, 21-25;


LUTY 20191 luty
Dzień Powszedni

Hbr 10, 32-39; Ps 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 (R.: por. 39a);
por. Mt 11, 25; Mk 4, 26-34;


sobota
2 luty

biały

Święto ofiarowania Pańskiego

Ml 3, 1-4; Ps 24, 7-8. 9-10 (R.: por. 10b); Hbr 2, 14-18;
Łk 2, 32; Łk 2, 22-40;


niedziela
3 luty

zielony

Czwarta Niedziela zwykła

Jr 1, 4-5. 17-19; Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17;
1 Kor 12, 31 – 13, 13; Łk 4, 18; Łk 4, 21-30;


poniedziałek
4 luty

zielony

Dzień Powszedni

Hbr 11, 32-40; Ps 31, 20. 21-22. 23. 24 (R.: por. 25); Łk 7, 61;
Mk 5, 1-20;


wtorek
5 luty

czerwony

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

Hbr 12, 1-4; Ps 22, 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 27b); Mt 8, 17; Mk 5, 21-43;


środa
6 luty

czerwony

Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników


Hbr 12, 4-7. 11-15; Ps 103, 1-2. 13-14. 17-18 (R.: por. 17);
por. Dz 16, 14b; Mk 6, 1-6;


czwartek
7 luty

zielony

Dzień Powszedni

Hbr 12, 18-19. 21-24; Ps 48, 2-3ab. 3cd-4. 9. 10-11;
Mk 1, 15; Mk 6, 7-13;


piątek
8 luty

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, zakonnika albo wspomnienie św. Józefiny Bakhita, dziewicy

Hbr 13, 1-8; Ps 27, 1. 3. 5. 8b-9abc (R.: 1a); 2 Tm 1, 10b; Mk 6, 14-29;


sobota
9 luty

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Hbr 13, 15-17. 20-21; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); J 10, 27; Mk 6, 30-34;


niedziela
10 luty

zielony

Piąta Niedziela zwykła

Iz 6, 1-2a. 3-8; Ps 138, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8;
1 Kor 15, 1-11; Mt 4, 19; Łk 5, 1-11;


poniedziałek
11 luty

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Rdz 1, 1-19; Ps 104, 1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c (R.: por. 31b);
Mt 4, 23; Mk 6, 53-56;


wtorek
12 luty

zielony

Dzień Powszedni

Rdz 1, 20 – 2, 4a; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a); Ps 111, 7b. 8a;
Mk 7, 1-13 ;


środa
13 luty

zielony

Dzień Powszedni

Rdz 2, 4b-9. 15-17; Ps 104, 1-2a. 27-28. 29bc-30 (R.: por. 1a);
Por. J 17, 17ba; Mk 7, 14-23;


czwartek
14 luty

czerwony

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy

Dz 13, 46-49; Ps 117, 1-2; Łk 4, 18; Łk 10, 1-9 ;


piątek
15 luty

zielony

Dzień Powszedni

Rdz 3, 1-8; Ps 32, 1-2. 5. 6. 7 (R.: por. 1a); por. Dz 16, 14b;
Mk 7, 31-37;


sobota
16 luty

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

Rdz 3, 9-24; Ps 90, 2 i 4. 5-6. 12-13 (R.: por. 1); Mt 4, 4b; Mk 8, 1-10;


niedziela
17 luty

zielony

Szósta Niedziela zwykła

Jr 17, 5-8; Ps 1, 1-2. 3 4 i 6; 1 Kor 15, 12. 16-20; Łk 6, 23ab;
Łk 6, 17. 20-26;


poniedziałek
18 luty

zielony

Dzień Powszedni

Rdz 4, 1-15. 25; Ps 50, 1. 8. 16-17. 20-21; Hbr 4, 12; Mk 8, 11-13;


wtorek
19 luty

zielony

Dzień Powszedni

Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Ps 29, 1-4. 9-10; por. Dz 16, 14b; Mk 8, 14-21;


środa
20 luty

zielony

Dzień Powszedni

Rdz 8, 6-13. 20-22; Ps 116B, 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 7a);
por. Ef 1, 17-18; Mk 8, 22-26;


czwartek
21 luty

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa
i doktora Kościoła

Rdz 9, 1-13; Ps 102, 16-23. 29; J 6, 63b. 68; Mk 8, 27-33;


piątek
22 luty

biały

Święto katedry św. Piotra Apostoła

1 P 5, 1-4; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6; Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;


sobota
23 luty

czerwony

Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

Hbr 11, 1-7; Ps 145, 2-5. 10-11; Por. Mk 9, 7; Mk 9, 2-13;


niedziela
24 luty

zielony

Siódma Niedziela zwykła

1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Ps 103, 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
(R.: por. 8a); 1 Kor 15, 45-49; J 13, 34; Łk 6, 27-38;


poniedziałek
25 luty

zielony

Dzień Powszedni

Syr 1, 1-10; Ps 93, 1. 2 i 5bc; por. 2 Tm 1, 10b; Mk 9, 14-29;


wtorek
26 luty

zielony

Dzień Powszedni

Syr 2, 1-11; Ps 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40; Ga 6, 14; Mk 9, 30-37;


środa
27 luty

zielony

Dzień Powszedni

Syr 4, 11-19; Ps 119, 165 i 168. 171-172. 174-175 (R.: por. 165a);
J 14, 6; Mk 9, 38-40;


czwartek
28 luty

zielony

Dzień Powszedni

Syr 5, 1-8; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; 1 Tes 2, 13; Mk 9, 41-50;


MARZEC 2019piątek
1 marca

Dzień Powszedni

Syr 6, 5-17; Ps 119, 12 i 16. 18 i 27. 34-35; Por. J 17, 17ba;
Mk 10, 1-12;


sobota
2 marzec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

Syr 17, 1-15; Ps 103, 13-14. 15-16. 17-18a; por. Mt 11, 25;
Mk 10, 13-16;


niedziela
3 marzec

zielony

Ósma Niedziela zwykła

Syr 27, 4-7; Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2); 1 Kor 15, 54b-58;
J 8, 12b; Łk 6, 39-45;


poniedziałek
4 marzec

biały

Święto św. Kazimierza, królewicza

Syr 51, 13-20; Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11; Flp 3, 8-14; J 15, 16; J 15, 9-17


wtorek
5 marzec

zielony

Dzień Powszedni

Syr 35, 1-12; Ps 50, 5-6. 7-8. 14 i 23; por. Mt 11, 25; Mk 10, 28-31;


środa
6 marzec

fioletowy

Środa Popielcowa

Jl 2, 12-18; Ps 51, 3-4. 5-6a. 2-13. 14 i 17; 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Jl 2, 13; Mt 6, 1-6. 16-18;


czwartek
7 marzec

fioletowy

Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Mt 4, 17; Łk 9, 22-25;


piątek
8 marzec

fioletowy

Iz 58, 1-9; Ps 51, 3-4. 5-6. 18-19; Am 5, 14; Mt 9, 14-15;


sobota
9 marzec

fioletowy

Iz 58, 9b-14; Ps 86, 1-2. 3-4. 5-6; Ez 33, 11; Łk 5, 27-32;


niedziela
10 marzec

fioletowy

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Pwt 26, 4-10; Ps 91, 1-2. 10-11, 12-13. 14-15; Rz 10, 8-13; Mt 4, 4b; Łk 4, 1-13;


poniedziałek
11 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19, 8. 9. 10. 15; 2 Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46;


wtorek
12 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Iz 55, 10-11; Ps 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19; Ps 130, 5. 7; Mt 6, 7-15;


środa
13 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Jon 3, 1-10; Ps 51, 3-4. 12-13. 18-19; Jl 2, 13; Łk 11, 29-32;


czwartek
14 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 138, 1-2a. 2bc-3. 7c-8; Ps 51, 12a. 14a; Mt 7, 7-12;


piątek
15 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Ez 18, 21-28; Ps 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8; Ez 33, 11; Mt 5, 20-26;


sobota
16 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Pwt 26, 16-19; Ps 119, 1-2. 4-5. 7-8; 2 Kor 6, 2b; Mt 5, 43-48;


niedziela
17 marzec

fioletowy

Druga Niedziela Wielkiego Postu

Rdz 15, 5-12. 17-18; Ps 27, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14; Flp 3, 17 – 4, 1; Por. Mt 17, 7; Łk 9, 28b-36;


poniedziałek
18 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Dn 9, 4b-10; Ps 79, 8. 9. 11. 13; Am 5, 14; Łk 6, 36-38;


wtorek
19 marzec

biały

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a);
Rz 4, 13. 16-18. 22; Por. Ps 84, 5; Mt 1, 16. 18-21. 24a;
Łk 2, 41-51a;


środa
20 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Jr 18, 18-20; Ps 31, 5- 6.14. 15-16; J 8, 12b; Mt 20, 17-28;


czwartek
21 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; J 8, 12b; Łk 16, 19-31;


piątek
22 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105, 16-17. 18-19. 20-21; J 3, 16;
Mt 21, 33-43. 45-46;


sobota
23 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12; Łk 15, 18;
Łk 15, 1-3. 11-32;


niedziela
24 marzec

fioletowy

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103, 1-4. 6-8. 11; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Mt 4, 17; Łk 13, 1-9;


poniedziałek
25 marzec

biały

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Iz 7, 10-14; Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11; Hbr 10, 4-10; J 1, 14ab;
Łk 1, 26-38;


wtorek
26 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Dn 3, 25. 34-43; Ps 25, 4-5. 6-7bc. 8-9; Jl 2, 13; Mt 18, 21-35;


środa
27 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20; J 6, 63b. 68b; Mt 5, 17-19;


czwartek
28 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Jr 7, 23-28; PS 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9; Jl 2, 13; Łk 11, 14-23;


piątek
29 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Oz 14, 2-10; Ps 81, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 i 17; Mt 4, 17;
Mk 12, 28b-34;


sobota
30 marzec

fioletowy

Dzień Powszedni

Oz 6, 1-6; Ps 51, 3-4. 18-19. 20-21a; Ps 95, 8ab; Łk 18, 9-14;


niedziela
31 marzec

różowy

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

Joz 5, 9a. 10-12; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7; 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 18;
Łk 15, 1-3. 11-32;


 

C. D. N.

źródło: niezbednik.niedziela.pl/liturgia