KALENDARZ LITURGICZNY


WRZESIEŃ 201823 wrzesień

zielony
Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła

Mdr 2, 12. 17-20; Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b); Jk 3, 16 – 4, 3; Por. 2 Tes 2, 14; Mk 9, 30-37;24 wrzesień

zielony
Prz 3, 27-35; Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b); Mt 5, 16; Łk 8, 16-18;25 wrzesień

zielony
Prz 21, 1-6. 10-13; Ps 119 (118), 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44 (R.: por. 35a); Por. Łk 11, 28; Łk 8, 19-21;26 wrzesień

zielony
Prz 30, 5-9; Ps 119 (118), 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163 (R.: por. 105a); Mk 1, 15; Łk 9, 1-6;27 wrzesień

biały
Koh 1, 2-11; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b); J 14, 6; Łk 9, 7-9;28 wrzesień

czerwony
Koh 3, 1-11; Ps 144 (143), 1b i 2abc. 3-4 (R.: 1b); Por. Mk 10, 45; Łk 9, 18-22;29 wrzesień

biały
Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Dn 7, 9-10. 13-14; Ap 12, 7-12a; Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c); Por. Ps 103, 21; J 1, 47-51;30 wrzesień

zielony
Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła

Lb 11, 25-29; Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a); Jk 5, 1-6; Por. J 17, 17ba; Mk 9, 38-43. 45. 47-48;


 

C. D. N.

źródło: niezbednik.niedziela.pl/liturgia