KALENDARZ LITURGICZNY


LIPIEC 2018


niedziela 15 lipca 2018
Piętnasta Niedziela zwykła
Am 7,12-15. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Ef 1,3-14. /
Mk 6,7-13.


poniedziałek 16 lipca 2018
Poniedziałek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 1,10-17. / Ps 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mt 10,34-42.11,1.


wtorek 17 lipca 2018
Wtorek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 7,1-9. / Ps 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8. / Mt 11,20-24.


środa 18 lipca 2018
Środa XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 10,5-7.13-16. / Ps 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15. / Mt 11,25-27.


czwartek 19 lipca 2018
Czwartek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 26,7-9.12.16-19. / Ps 102(101),13-14ab.15.16-18.19-21. /
Mt 11,28-30.


piątek 20 lipca 2018
Piątek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 38,1-6.21-22.7-8. / Iz 38,10.11.12abcd.16. / Mt 12,1-8.


sobota 21 lipca 2018
Sobota XV tygodnia Okresu Zwykłego
Mi 2,1-5. / Ps 9(9B),1-2.3-4.7-8.14. / Mt 12,14-21.


niedziela 22 lipca 2018
Szesnasta Niedziela zwykła
Jr 23,1-6. / Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Ef 2,13-18. / Mk 6,30-34.


poniedziałek 23 lipca 2018
Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
Mi 6,1-4.6-8. / Ps 50(49),5-6.8-9.16bc-17.21.23. / Mt 12,38-42.


wtorek 24 lipca 2018
Wtorek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Mi 7,14-15.18-20. / Ps 85(84),2-4.5-6.7-8. / Mt 12,46-50.


środa 25 lipca 2018
Święto św. Jakuba Apostoła
2 Kor 4,7-15. / Ps 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Mt 20,20-28.


czwartek 26 lipca 2018
Czwartek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 2,1-3.7-8.12-13. / Ps 36(35),6-7ab.8-9.10-11. / Mt 13,10-17.


piątek 27 lipca 2018
Piątek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 3,14-17. / Jr 31,10.11-12ab.13. / Mt 13,18-23.


sobota 28 lipca 2018
Sobota XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 7,1-11. / Ps 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Mt 13,24-30.


niedziela 29 lipca 2018
Siedemnasta Niedziela zwykła
2 Krl 4,42-44. / Ps 145(144),10-11.15-16.17-18. / Ef 4,1-6. /
J 6,1-15.


poniedziałek 30 lipca 2018
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 13,1-11. / Pwt 32,18-19.20.21. / Mt 13,31-35.


wtorek 31 lipca 2018
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 14,17-22. / Ps 79(78),8.9.11.13. / Mt 13,36-43.


środa 01 sierpnia 2018
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 15,10.16-21. / Ps 59(58),2-3.4-5a.10-11.17.18. / Mt 13,44-46.


czwartek 02 sierpnia 2018
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 18,1-6. / Ps 146(145),2abc.2d-4.5-6. / Mt 13,47-53.


piątek 03 sierpnia 2018
Piątek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 26,1-9. / Ps 69(68),5.8-10.14. / Mt 13,54-58.


sobota 04 sierpnia 2018
Sobota XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 26,11-16.24. / Ps 69(68),15-16.30-31.33-34. / Mt 14,1-12.


niedziela 05 sierpnia 2018
Osiemnasta Niedziela zwykła
Wj 16,2-4.12-15. / Ps 78(77),3.4bc.23-24.25.54. / Ef 4,17.20-24. /
J 6,24-35.


poniedziałek 06 sierpnia 2018
Święto Przemienienia Pańskiego
Dn 7,9-10.13-14. / Ps 97(96),1-2.5-6.9. / Mk 9,2-10.


 

C. D. N.