LOGO

KALENDARZ LITURGICZNYListopad 2019


czwartek

21
listopad

biały

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Nowy lekcjonarz: 1 Mch 2, 15-29; Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15
(R.: por. 23b); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 19, 41-44;
Stary lekcjonarz: 1 Mch 2, 15-29; Ps 50, 1-2. 5-6. 14-15; Ps 95, 8ab; Łk 19, 41-44;


piątek

22
listopad

czerwony

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

Nowy lekcjonarz: 1 Mch 4, 36-37. 52-59; 1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12 (R.: por. 13b); Por. J 10, 27; Łk 19, 45-48;
Stary lekcjonarz: 1 Mch 4, 36-37. 52-59; 1 Krn 29, 10-11abc. 11d-12; J 10, 27; Łk 19, 45-48;


sobota

23
listopad

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika albo
wspomnienie św. Kolumbana, opata

Nowy lekcjonarz: 1 Mch 6, 1-13; Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19 (R.: por. 15b); Por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40;
Stary lekcjonarz: 1 Mch 6, 1-13; Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19;
por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40;


niedziela

24
listopad

biały

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 5, 1-3; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc); Kol 1, 12-20; Por. Mk 11, 9c. 10a; Łk 23, 35-43;
Stary lekcjonarz: 2 Sm 5, 1-3; Ps 122, 1-2. 4-5; Kol 1, 12-20;
Por. Mk 11, 10; Łk 23, 35-43;


poniedziałek

25
listopad

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy albo wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa
Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52. 53-54. 55-56
(R.: por. 52b); Por. Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4;
Stary lekcjonarz: Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52. 53b i 54a i 55ab i 56;
Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4;
ZE WSPOMNIENIE ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Stary lekcjonarz: Ap 21, 5-7; Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 7a);
Mt 5, 10; Mt 10, 28-33;


wtorek

26
listopad

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61
(R.: por. 57b); Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11;
Stary lekcjonarz: Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61a i 62a i 63a; Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11;


środa

27
listopad

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 62a i 63a
i 64a i 65a. 66a i 67 (R.: por. 57b); Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19;
Stary lekcjonarz: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 64a i 65a i 66a
i 67a. 68a i 69a i 70ab; Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19;


czwartek

28
listopad

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Dn 6, 12-28; Dn 3, 68a i 69a i 70a i 71a. 72a i 73a
i 74 (R.: por. 57b); Łk 21, 28bc; Łk 21, 20-28;
Stary lekcjonarz: Dn 6, 12-28; Dn 3, 71-72a i 73a. 74-75a i 76a;
Łk 21, 28; Łk 21, 20-28;


piątek

29
listopad

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Dn 7, 2-14; Dn 3, 75a i 76a i 77a i 78a. 79a i 80a i 81 (R.: por. 57b); Łk 21, 28bc; Łk 21, 29-33;
Stary lekcjonarz: Dn 7, 2-14; Dn 3, 77-78a i 79a. 80a i 81a i 82;
Łk 21, 28; Łk 21, 29-33;


sobota

30
listopad

czerwony

Święto św. Andrzeja, apostoła

Stary lekcjonarz: Iz 49, 1-6; Ps 19, 2-3. 4-5ab (R.: 5a); Rz 10, 9-18;
J 14, 6b i 9c; Mt 4, 18-22;

Grudzień 2019


niedziela

1
grudzień

fioletowy

Pierwsza Niedziela Adwentu

Nowy lekcjonarz: Iz 2, 1-5; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9
(R.: por. 1bc); Rz 13, 11-14; Ps 85 (84), 8; Mt 24, 37-44;
Stary lekcjonarz: Iz 2, 1-5; Ps 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9; Rz 13, 11-14;
Ps 85, 8; Mt 24, 37-44;


poniedziałek

2
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera

Nowy lekcjonarz: Iz 2, 1-5; Iz 4, 2-6; Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc); Por. Ps 80 (79), 4; Mt 8, 5-11;
Stary lekcjonarz: Iz 2, 1-5; Iz 4, 2-6; Ps 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9;
Ps 80, 4; Mt 8, 5-11;


wtorek

3
grudzień

biały

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Iz 11, 1-10; Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17
(R.: por. 7); ; Łk 10, 21-24;
Stary lekcjonarz: Iz 11, 1-10; Ps 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7);
; Łk 10, 21-24;
ZE WSPOMNIENIA
Stary lekcjonarz: 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ps 117 (116), 1-2
(R.: por. Mk 16, 15); Mt 28, 19a. 20b; Mk 16, 15-20;


środa

4
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Barbary,
dziewicy i męczennicy

Nowy lekcjonarz: Iz 25, 6-10a; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6
(R.: por. 6cd); ; Mt 15, 29-37;
Stary lekcjonarz: Iz 25, 6-10a; Ps 23, 1-2a, 2b-3, 4, 5, 6; ;
Mt 15, 29-37;


czwartek

5
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Iz 26, 1-6; Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a (R.: por. 26a); Por. Iz 55, 6; Mt 7, 21. 24-27;
Stary lekcjonarz: Iz 26, 1-6; Ps 118, 1 i 8-9, 19-21, 25-27a; Iz 55, 6; Mt 7, 21. 24-27;


piątek

6
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

Nowy lekcjonarz: Iz 29, 17-24; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b);
; Mt 9, 27-31;
Stary lekcjonarz: Iz 29, 17-24; Ps 27, 1, 4, 13-14; ; Mt 9, 27-31;


sobota

7
grudzień

biały

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Nowy lekcjonarz: Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147A (146), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. Iz 30, 18); Iz 33, 22; Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8;
Stary lekcjonarz: Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147, 1-2, 3-4, 5-6; Iz 33, 22; Mt 9, 35-10, 1. 5. 6-8;


niedziela

8
grudzień

biały

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Stary lekcjonarz: Rdz 3, 9-15; Ps 98, 1-4; Rz 15, 4-9; Łk 1, 28;
Łk 1, 26-38;


poniedziałek

9
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin

Nowy lekcjonarz: Iz 35, 1-10; Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14
(R.: por. Iz 35, 4d); ; Łk 5, 17-26;
Stary lekcjonarz: Iz 35, 1-10; Ps 85, 9ab-10, 11-12, 13-14; ;
Łk 5, 17-26;


wtorek

10
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Iz 40, 1-11; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13
(R.: por. Iz 40, 10a); ; Mt 18, 12-14;
Stary lekcjonarz: Iz 40, 1-11; Ps 96, 1-2, 3 i 10ac, 11-12, 13;
Mt 18, 12-14;


środa

11
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Nowy lekcjonarz: Iz 40, 25-31; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10
(R.: por. 1b); ; Mt 11, 28-30;
Stary lekcjonarz: Iz 40, 25-31; Ps 103, 1-2, 3-4, 8 i 10; ; Mt 11, 28-30;


czwartek

12
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

Nowy lekcjonarz: Iz 41, 13-20; Ps 145 (144), 1bc i 9. 10-11. 12-13
(R.: por. 8); Por. Iz 45, 8; Mt 11, 11-15;
Stary lekcjonarz: Iz 41, 13-20; Ps 145, 1 i 9, 10-11, 12-13ab; Iz 45, 8; Mt 11, 11-15;


piątek

13
grudzień

czerwony

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Nowy lekcjonarz: Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12); ;
Mt 11, 16-19;
Stary lekcjonarz: Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-2, 3, 4 i 6; ; Mt 11, 16-19;


sobota

14
grudzień

biały

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

Nowy lekcjonarz: Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4); Łk 3, 4c. 6; Mt 17, 10-13;
Stary lekcjonarz: Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80, 2ac i 3b, 15-16, 18-19;
Łk 3, 4. 6; Mt 17, 10-13;


niedziela

15
grudzień

różowy

Trzecia Niedziela Adwentu

Nowy lekcjonarz: Iz 35, 1-6a. 10; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10
(R.: por. Iz 35, 4); Jk 5, 7-10; Iz 61, 1; Mt 11, 2-11;
Stary lekcjonarz: Iz 35, 1-6a. 10; Ps 146, 7.8-9a. 9bc-10; Jk 5, 7-10;
Iz 61, 1; Mt 11, 2-11;


poniedziałek

16
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Lb 24, 2-7. 15-17a; Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9
(R.: 4b); Ps 85 (84), 8; Mt 21, 23-27;
Stary lekcjonarz: Lb 24, 2-7. 15-17a; Ps 25, 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9;
Ps 85, 8; Mt 21, 23-27;


wtorek

17
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Rdz 49, 1a. 2. 8-10; Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8. 17 (R.: por. 7); ; Mt 1, 1-17;
Stary lekcjonarz: Rdz 49, 2. 8-10; Ps 72, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17; Łk 1, 28; Mt 1, 1-17;


środa

18
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jr 23, 5-8; Ps 72 (71), 1b-2. 12-13. 18-19ab
(R.: por. 7); ; Mt 1, 18-24;
Stary lekcjonarz: Jr 23, 5-8; Ps 72, 1-2, 12-13, 18-19; ; Mt 1, 18-24;


czwartek

19
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71 (70), 3-4a. 5-6b. 16-17 (R.: por. 8a); ; Łk 1, 5-25;
Stary lekcjonarz: Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71, 3-4a, 5-6ab, 16-17; ;
Łk 1, 5-25;


piątek

20
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Iz 7, 10-14; Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6
(R.: por. 7c i 10b); ; Łk 1, 26-38;
Stary lekcjonarz: Iz 7, 10-14; Ps 24, 1-2, 3-4ab, 5-6; ; Łk 1, 26-38;


sobota

21
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, prezbitera
i doktora Kościoła

Nowy lekcjonarz: PnP 2, 8-14; So 3, 14-17; Ps 33 (32), 2-3. 11-12.
20-21 (R.: por. 3a); ; Łk 1, 39-45;
Stary lekcjonarz: Pnp 2, 8-14; So 3, 14-18a; Ps 33, 2-3, 11-12, 20-21; ; Łk 1, 39-45;


niedziela

22
grudzień

fioletowy

Czwarta Niedziela Adwentu

Nowy lekcjonarz: Iz 7, 10-14; Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6
(R.: por. 7c i 10b); Rz 1, 1-7; Mt 1, 23; Mt 1, 18-24;
Stary lekcjonarz: Iz 7, 10-14; Ps 24, 1-2, 3-4, 5-6; Rz 1, 1-7;
Mt 1, 23; Mt 1, 18-24;


poniedziałek

23
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Ml 3, 1-4. 23-24; Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14
(R.: por. Łk 21, 28); ; Łk 1, 57-66;
Stary lekcjonarz: Ml 3, 1-4, 23-24; Ps 25, 4-5, 8-9, 10 i 14; ;
Łk 1, 57-66;


wtorek

24
grudzień

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16;
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a); ; Łk 1, 67-79;
Stary lekcjonarz: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89, 2-3, 4-5, 27 i 29; ; Łk 1, 67-79;


środa

25
grudzień

biały

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

MSZA WIGILII
Nowy lekcjonarz: Iz 62, 1-5; Ps 89 (88), 4-5. 16-17. 27 i 29
(R.: por. 2a); Dz 13, 16-17. 22-25; ; Mt 1, 1-25;
Stary lekcjonarz: Iz 62, 1-5; Ps 89, 4-5. 16-17. 27 i 29 (R.: por. 2a);
Dz 13, 16-17. 22-25; ; Mt 1, 1-25;
MSZA W NOCY
Nowy lekcjonarz: Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13
(R.: por. Łk 2, 11); Tt 2, 11-14; ; Łk 2, 1-14;
Stary lekcjonarz: Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13
(R.: por. Iz 11); Tt 2, 11-14; Łk 2, 10-11; Łk 2, 1-14;
MSZA O ŚWICIE
Nowy lekcjonarz: Iz 62, 11-12; Ps 97 (96), 1 i 6. 11-12; Tt 3, 4-7;
Łk 2, 14; Łk 2, 15-20;
Stary lekcjonarz: Iz 62, 11-12; Ps 97, 1 i 6. 11-12; Tt 3, 4-7; Łk 2, 14; Łk 2, 15-20;
MSZA W DZIEŃ
Nowy lekcjonarz: Iz 52, 7-10; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6
(R.: por. 3cd); Hbr 1, 1-6; ; J 1, 1-18;
Stary lekcjonarz: Iz 52, 7-10; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-d. 5-6 (R.: 3c);
Hbr 1, 1-6; ; J 1, 1-18;


czwartek

26
grudzień

czerwony

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

Stary lekcjonarz: Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17;
Ps 118, 26a i 27a; Mt 10, 17-22;


piątek

27
grudzień

biały

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

Stary lekcjonarz: 1 J 1, 1-4; Ps 97, 1-2. 5-6. 11-12 ; ; J 20, 2-8;


sobota

28
grudzień

czerwony

Święto świętych Młodzianków, męczenników

Stary lekcjonarz: 1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8 ; ; Mt 2, 13-18 ;


niedziela

29
grudzień

biały

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Nowy lekcjonarz: Syr 3, 2-6. 12-14; Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b); Kol 3, 12-21; Kol 3, 15a. 16a; Mt 2, 13-15. 19-23;
Stary lekcjonarz: Syr 3, 2-6. 12-14; Ps 128, 1-2, 3, 4-5; Kol 3, 12-21; Kol 3, 15a. 16a; Mt 2, 13-15. 19-23;


poniedziałek

30
grudzień

biały

Szósty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

Nowy lekcjonarz: 1 J 2, 12-17; Ps 96 (95), 7-8. 9-10 (R.: por. 11a); ; Łk 2, 36-40;
Stary lekcjonarz: 1 J 2, 12-17; Ps 96, 7-8a, 8b-9, 10; ; Łk 2, 36-40;


wtorek

31
grudzień

biały

Siódmy Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego albo wspomnienie św. Sylwestra I, papieża

Nowy lekcjonarz: 1 J 2, 18-21; Ps 96 (95), 1-2. 11-12. 13
(R.: por. 11a); J 1, 14a. 12a; J 1, 1-18;
Stary lekcjonarz: 1 J 2, 18-21; Ps 96, 1-2, 11-12, 13; J 1, 14. 12;
J 1, 1-18;źródło: niezbednik.niedziela.pl/liturgia