KALENDARZ LITURGICZNY


MAJ 2018


czwartek 24 maja 2018
Święto Jezucha Chgrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Jk 5,1-6. / Ps 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20. / Mk 9,41-50.
 


piątek 25 maja 2018
Piątek VII tygodnia Okresu Zwykłego
Jk 5,9-12. / Ps 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Mk 10,1-12.
 


sobota 26 maja 2018
Sobota VII tygodnia Okresu Zwykłego
Jk 5,13-20. / Ps 141(140),1-2.3.8. / Mk 10,13-16.
 


niedziela 27 maja 2018
Uroczystość Przenajświętszej Trójcy
Pwt 4,32-34.39-40. / Ps 33(32),4-5.6.9.18-19.20.22. / Rz 8,14-17. / Mt 28,16-20.
 


poniedziałek 28 maja 2018
Poniedziałek VIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 P 1,3-9. / Ps 111(110),1-2.5-6.9.10c. / Mk 10,17-27.
 


wtorek 29 maja 2018
Wtorek VIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 P 1,10-16. / Ps 98(97),1.2-3ab.3c-4. / Mk 10,28-31.
 


środa 30 maja 2018
Środa VIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 P 1,18-25. / Ps 147,12-13.14-15.19-20. / Mk 10,32-45.
 


czwartek 31 maja 2018
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało
Wj 24,3-8. / Ps 116(115),12-13.15.16bc.17-18. / Hbr 9,11-15. /
Mk 14,12-16.22-26.
 


CZERWIEC 2018


piątek 01 czerwca 2018
Piątek VIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 P 4,7-13. / Ps 96(95),10.11-12.13. / Mk 11,11-26.


sobota 02 czerwca 2018
Sobota VIII tygodnia Okresu Zwykłego
Jud 1,17.20b-25. / Ps 63(62),2.3-4.5-6. / Mk 11,27-33.


niedziela 03 czerwca 2018
Dziewiąta Niedziela zwykła.
Pwt 5,12-15. / Ps 81(80),3-4.5-6ab.6c-8a.10-11ab. / 2 Kor 4,6-11. / Mk 2,23-28.3,1-6.


poniedziałek 04 czerwca 2018
Poniedziałek IX tygodnia Okresu Zwykłego
2 P 1,2-7. / Ps 91(90),1-2.14-15ab.15c-16. / Mk 12,1-12.


wtorek 05 czerwca 2018
Wtorek IX tygodnia Okresu Zwykłego
2 P 3,12-15a.17-18. / Ps 90(89),2.3-4.10.14.16. / Mk 12,13-17.


środa 06 czerwca 2018
Środa IX tygodnia Okresu Zwykłego
2 Tm 1,1-3.6-12. / Ps 123(122),1-2a.2bcd. / Mk 12,18-27.


czwartek 07 czerwca 2018
Czwartek IX tygodnia Okresu Zwykłego
2 Tm 2,8-15. / Ps 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Mk 12,28-34.


piątek 08 czerwca 2018
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Oz 11,1.3-4.8c-9. / Iz 12,2-3.4bcd.5-6. / Ef 3,8-12.14-19.
/ J 19,31-37.


sobota 09 czerwca 2018
Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Iz 61,9-11. / 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Łk 2,41-51.


niedziela 10 czerwca 2018
Dziesiąta Niedziela Zwykła
Rdz 3,9-15. / Ps 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / 2 Kor 4,13-18.5,1. / Mk 3,20-35.


poniedziałek 11 czerwca 2018
Święto św. Barnaby Apostoła
Dz 11,21b-26.13,1-3. / Ps 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6. / Mt 10,7-13.


wtorek 12 czerwca 2018
Wtorek X tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 17,7-16. / Ps 4,2-3.4-5.7-8. / Mt 5,13-16.


środa 13 czerwca 2018
Środa X tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 18,20-39. / Ps 16(15),1-2a.4.5.8.11. / Mt 5,17-19.


czwartek 14 czerwca 2018
Czwartek X tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 18,41-46. / Ps 65(64),10abcd.10e-11.12-13. / Mt 5,20-26.


piątek 15 czerwca 2018
Piątek X tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 19,9.11-16. / Ps 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14. / Mt 5,27-32.


sobota 16 czerwca 2018
Sobota X tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 19,19-21. / Ps 16(15),1-2a.5.7-8.9-10. / Mt 5,33-37.


niedziela 17 czerwca 2018
Jedenasta Niedziela Zwykła
Ez 17,22-24. / Ps 92(91),2-3.13-14.15-16. / 2 Kor 5,6-10./
 Mk 4,26-34.


poniedziałek 18 czerwca 2018
Poniedziałek XI tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 21,1-16. / Ps 5,2-3.5-6.7. / Mt 5,38-42.


wtorek 19 czerwca 2018
Wtorek XI tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 21,17-29. / Ps 51(50),3-4.5-6a.11.16. / Mt 5,43-48.


środa 20 czerwca 2018
Środa XI tygodnia Okresu Zwykłego
2 Krl 2,1.6-14. / Ps 31(30),20.21.24. / Mt 6,1-6.16-18.


czwartek 21 czerwca 2018
Czwartek XI tygodnia Okresu Zwykłego
Syr 48,1-15. / Ps 97(96),1-2.3-4.5-6.7. / Mt 6,7-15.


piątek 22 czerwca 2018
Piątek XI tygodnia Okresu Zwykłego
2 Krl 11,1-4.9-18.20. / Ps 132(131),11.12.13-14.17-18. / Mt 6,19-23.


sobota 23 czerwca 2018
Sobota XI tygodnia Okresu Zwykłego
2 Krn 24,17-25. / Ps 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34. / Mt 6,24-34.


niedziela 24 czerwca 2018
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Iz 49,1-6. / Ps 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / Dz 13,22-26.
/ Łk 1,57-66.80.
Narodzenie św. Jana Chrzciciela


poniedziałek 25 czerwca 2018
Poniedziałek XII tygodnia Okresu Zwykłego
2 Krl 17,5-8.13-15a.18. / Ps 60(59),3.4-5.12-13. / Mt 7,1-5.


wtorek 26 czerwca 2018
Wtorek XII tygodnia Okresu Zwykłego
2 Krl 19,9b-11.14-21.31-35a.36. / Ps 48(47),2-3a.3b-4.10-11. /
 Mt 7,6.12-14.


środa 27 czerwca 2018
Środa XII tygodnia Okresu Zwykłego
2 Krl 22,8-13.23,1-3. / Ps 119(118),33.34.35.36.37.40. / Mt 7,15-20.


czwartek 28 czerwca 2018
Czwartek XII tygodnia Okresu Zwykłego
2 Krl 24,8-17. / Ps 79(78),1-2.3-5.8.9. / Mt 7,21-29.


piątek 29 czerwca 2018
Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
Dz 12,1-11. / Ps 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2 Tm 4,6-8.17-18.
/ Mt 16,13-19.


sobota 30 czerwca 2018
Sobota XII tygodnia Okresu Zwykłego
Lm 2,2.10-14.18-19. / Ps 74(73),1-2.3-5a.5b-7.20-21. / Mt 8,5-17.


niedziela 01 lipca 2018
Trzynasta Niedziela zwykła
Mdr 1,13-15.2,23-24. / Ps 30(29),2.4.5-6.11.12a.13b. /
2 Kor 8,7.9.13-15. / Mk 5,21-43.


poniedziałek 02 lipca 2018
Poniedziałek XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Am 2,6-10.13-16. / Ps 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23.
/ Mt 8,18-22.


wtorek 03 lipca 2018
Święto św. Tomasza Apostoła
Ef 2,19-22. / Ps 117(116),1.2. / J 20,24-29.


środa 04 lipca 2018
Środa XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Am 5,14-15.21-24. / Ps 50(49),7.8-9.10-11.12-13.16bc-17./
Mt 8,28-34.


czwartek 05 lipca 2018
Czwartek XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Am 7,10-17. / Ps 19(18),8.9.10.11. / Mt 9,1-8.


piątek 06 lipca 2018
Piątek XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Am 8,4-6.9-12. / Ps 119(118),2.10.20.30.40.131. / Mt 9,9-13.


sobota 07 lipca 2018
Sobota XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Am 9,11-15. / Ps 85(84),9.11-12.13-14. / Mt 9,14-17.


niedziela 08 lipca 2018
Czternasta Niedziela zwykła
Ez 2,2-5. / Ps 123(122),1-2a.2bcd.3-4. / 2 Kor 12,7-10. / Mk 6,1-6.


poniedziałek 09 lipca 2018
Poniedziałek XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Oz 2,16.17b-18.21-22. / Ps 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9. / Mt 9,18-26.


wtorek 10 lipca 2018
Wtorek XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Oz 8,4-7.11-13. / Ps 115(113B),3-4.5-6.7ab-8.9-10. / Mt 9,32-38.


środa 11 lipca 2018
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Oz 10,1-3.7-8.12. / Ps 105(104),2-3.4-5.6-7. / Mt 10,1-7.


czwartek 12 lipca 2018
Czwartek XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Oz 11,1-4.8c-9. / Ps 80(79),2ac.3b.15-16. / Mt 10,7-15.


piątek 13 lipca 2018
Piątek XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Oz 14,2-10. / Ps 51(50),3-4.8-9.12-13.14.17. / Mt 10,16-23.


sobota 14 lipca 2018
Sobota XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 6,1-8. / Ps 93(92),1ab.1c-2.5. / Mt 10,24-33.


niedziela 15 lipca 2018
Piętnasta Niedziela zwykła
Am 7,12-15. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Ef 1,3-14. /
Mk 6,7-13.


poniedziałek 16 lipca 2018
Poniedziałek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 1,10-17. / Ps 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mt 10,34-42.11,1.


wtorek 17 lipca 2018
Wtorek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 7,1-9. / Ps 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8. / Mt 11,20-24.


środa 18 lipca 2018
Środa XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 10,5-7.13-16. / Ps 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15. / Mt 11,25-27.


czwartek 19 lipca 2018
Czwartek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 26,7-9.12.16-19. / Ps 102(101),13-14ab.15.16-18.19-21. /
Mt 11,28-30.


piątek 20 lipca 2018
Piątek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 38,1-6.21-22.7-8. / Iz 38,10.11.12abcd.16. / Mt 12,1-8.


sobota 21 lipca 2018
Sobota XV tygodnia Okresu Zwykłego
Mi 2,1-5. / Ps 9(9B),1-2.3-4.7-8.14. / Mt 12,14-21.


niedziela 22 lipca 2018
Szesnasta Niedziela zwykła
Jr 23,1-6. / Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Ef 2,13-18. / Mk 6,30-34.


poniedziałek 23 lipca 2018
Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
Mi 6,1-4.6-8. / Ps 50(49),5-6.8-9.16bc-17.21.23. / Mt 12,38-42.


wtorek 24 lipca 2018
Wtorek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Mi 7,14-15.18-20. / Ps 85(84),2-4.5-6.7-8. / Mt 12,46-50.


środa 25 lipca 2018
Święto św. Jakuba Apostoła
2 Kor 4,7-15. / Ps 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Mt 20,20-28.


czwartek 26 lipca 2018
Czwartek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 2,1-3.7-8.12-13. / Ps 36(35),6-7ab.8-9.10-11. / Mt 13,10-17.


piątek 27 lipca 2018
Piątek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 3,14-17. / Jr 31,10.11-12ab.13. / Mt 13,18-23.


sobota 28 lipca 2018
Sobota XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 7,1-11. / Ps 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / Mt 13,24-30.


niedziela 29 lipca 2018
Siedemnasta Niedziela zwykła
2 Krl 4,42-44. / Ps 145(144),10-11.15-16.17-18. / Ef 4,1-6. /
J 6,1-15.


poniedziałek 30 lipca 2018
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 13,1-11. / Pwt 32,18-19.20.21. / Mt 13,31-35.


wtorek 31 lipca 2018
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 14,17-22. / Ps 79(78),8.9.11.13. / Mt 13,36-43.


środa 01 sierpnia 2018
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 15,10.16-21. / Ps 59(58),2-3.4-5a.10-11.17.18. / Mt 13,44-46.


czwartek 02 sierpnia 2018
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 18,1-6. / Ps 146(145),2abc.2d-4.5-6. / Mt 13,47-53.


piątek 03 sierpnia 2018
Piątek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 26,1-9. / Ps 69(68),5.8-10.14. / Mt 13,54-58.


sobota 04 sierpnia 2018
Sobota XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 26,11-16.24. / Ps 69(68),15-16.30-31.33-34. / Mt 14,1-12.


niedziela 05 sierpnia 2018
Osiemnasta Niedziela zwykła
Wj 16,2-4.12-15. / Ps 78(77),3.4bc.23-24.25.54. / Ef 4,17.20-24. /
J 6,24-35.


poniedziałek 06 sierpnia 2018
Święto Przemienienia Pańskiego
Dn 7,9-10.13-14. / Ps 97(96),1-2.5-6.9. / Mk 9,2-10.


 

C. D. N.