LOGO

KALENDARZ LITURGICZNYczwartek

20
luty

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jk 2, 1-9; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 7a);
Por. J 6, 63c. 68c; Mk 8, 27-33;
Stary lekcjonarz: Jk 2, 1-9; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 7a);
J 6, 63b. 68; Mk 8, 27-33;


piątek

21
luty

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jk 2, 14-24. 26; Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6
(R.: por. 1c); J 15, 15b; Mk 8, 34 – 9, 1;
Stary lekcjonarz: Jk 2, 14-24. 26; Ps 112, 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1);
J 14, 6; Mk 8, 34 – 9, 1;


sobota

22
luty

biały

Święto katedry św. Piotra Apostoła

Stary lekcjonarz: 1 P 5, 1-4; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6; Mt 16, 18;
Mt 16, 13-19;


niedziela

23
luty

zielony

Siódma Niedziela zwykła

Nowy lekcjonarz: Kpł 19, 1-2. 17-18; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a); 1 Kor 3, 16-23; 1 J 2, 5; Mt 5, 38-48;
Stary lekcjonarz: Kpł 19, 1-2. 17-18; Ps 103, 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13;
1 Kor 3, 16-23; 1 J 2, 5; Mt 5, 38-48;


poniedziałek

24
luty

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jk 3, 13-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a); Por. 2 Tm 1, 10b; Mk 9, 14-29;
Stary lekcjonarz: Jk 3, 13-18; Ps 19, 8-9. 10 i 15; por. 2 Tm 1, 10b;
Mk 9, 14-29;


wtorek

25
luty

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jk 4, 1-10; Ps 55 (54), 7-9. 10-11. 23 (R.: por. 23a); Ga 6, 14; Mk 9, 30-37;
Stary lekcjonarz: Jk 4, 1-10; Ps 55, 7-8. 9-10. 11 i 23; Ga 6, 14;
Mk 9, 30-37;


środa

26
luty

fioletowy

Środa Popielcowa

Nowy lekcjonarz: Jl 2, 12-18; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17
(R.: por. 3a); 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Por. Ps 95 (94), 8a.
7d;
Mt 6, 1-6. 16-18;
Stary lekcjonarz: Jl 2, 12-18; Ps 51, 3-4. 5-6a. 2-13. 14 i 17;
2 Kor 5, 20 – 6, 3; Jl 2, 13; Mt 6, 1-6. 16-18;


czwartek

27
luty

fioletowy

Czwartek po Popielcu

Nowy lekcjonarz: Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6
(R.: por. Ps 40 [39], 5a); Por. Mt 4, 17; Łk 9, 22-25;
Stary lekcjonarz: Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Mt 4, 17;
Łk 9, 22-25;


piątek

28
luty

fioletowy

Piątek po Popielcu

Nowy lekcjonarz: Iz 58, 1-9a; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 18-19
(R.: por. 19b); Por. Am 5, 14; Mt 9, 14-15;
Stary lekcjonarz: Iz 58, 1-9; Ps 51, 3-4. 5-6. 18-19; Am 5, 14;
Mt 9, 14-15;


sobota

29
luty

fioletowy

Sobota po Popielcu

Nowy lekcjonarz: Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6
(R.: por. 11ab); Por. Ez 33, 11; Łk 5, 27-32;
Stary lekcjonarz: Iz 58, 9b-14; Ps 86, 1-2. 3-4. 5-6; Ez 33, 11;
Łk 5, 27-32;


MARZEC 2020niedziela

1
marca

fioletowy

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Nowy lekcjonarz: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7;
Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a); Rz 5, 12-19;
Mt 4, 4b; Mt 4, 1-11;
Stary lekcjonarz: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7; Ps 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17;
Rz 5, 12-19; Mt 4, 4b; Mt 4, 1-11;


poniedziałek

2
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15
(R.: por. J 6, 63c); 2 Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46;
Stary lekcjonarz: Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19, 8. 9. 10. 15; 2 Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46;


wtorek

3
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Iz 55, 10-11; Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
(R.: por. 18b); Mt 4, 4b; Mt 6, 7-15;
Stary lekcjonarz: Iz 55, 10-11; Ps 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19; Ps 130, 5. 7; Mt 6, 7-15;


środa

4
marca

biały

Święto św. Kazimierza, królewicza

Stary lekcjonarz: Syr 51, 13-20; Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11; Flp 3, 8-14;
J 15, 16; J 15, 9-17;


czwartek

5
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Est 4, 17k. l-m. r-u; Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 3a); Ps 51 (50), 12a. 14a; Mt 7, 7-12;
Stary lekcjonarz: Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14;
Ps 138, 1-2a. 2bc-3. 7c-8; Ps 51, 12a. 14a; Mt 7, 7-12;


piątek

6
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Ez 18, 21-28; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 3); Ez 18, 31ac; Mt 5, 20-26;
Stary lekcjonarz: Ez 18, 21-28; Ps 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8;
Ez 33, 11; Mt 5, 20-26;


sobota

7
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8
(R.: por. 1); 2 Kor 6, 2b; Mt 5, 43-48;
Stary lekcjonarz: Pwt 26, 16-19; Ps 119, 1-2. 4-5. 7-8; 2 Kor 6, 2b;
Mt 5, 43-48;


niedziela

8
marca

fioletowy

Druga Niedziela Wielkiego Postu

Nowy lekcjonarz: Rdz 12, 1-4a; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22
(R.: por. 22); 2 Tm 1, 8b-10; Por. Mt 17, 5; Mt 17, 1-9;
Stary lekcjonarz: Rdz 12, 1-4a;
Ps 33, 4-5. 18-19. 20 i 22; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 7; Mt 17, 1-9;


poniedziałek

9
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Dn 9, 4b-10; Ps 79 (78), 5a i 8. 9. 11 i 13
(R.: por. Ps 103 [102], 10a); Por. J 6, 63c. 68c; Łk 6, 36-38;
Stary lekcjonarz: Dn 9, 4b-10; Ps 79, 8. 9. 11. 13; Am 5, 14;
Łk 6, 36-38;


wtorek

10
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Iz 1, 10. 16-20; Ps 50 (49), 8-9. 16b-17. 21 i 23
(R.: por. 23b); Ez 18, 31ac; Mt 23, 1-12;
Stary lekcjonarz: Iz 1, 10. 16-20; Ps 50, 8-9. 16bc-17. 21 i 23;
Ez 18, 31; Mt 23, 1-12;


środa

11
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jr 18, 18-20; Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b);
J 8, 12; Mt 20, 17-28;
Stary lekcjonarz: Jr 18, 18-20; Ps 31, 5- 6.14. 15-16; J 8, 12b;
Mt 20, 17-28;


czwartek

12
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6
R.: por. Ps 40 [39], 5a); Por. Łk 8, 15; Łk 16, 19-31;
Stary lekcjonarz: Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; J 8, 12b; Łk 16, 19-31;


piątek

13
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a); Por. J 3, 16; Mt 21, 33-43. 45-46;
Stary lekcjonarz: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105, 16-17. 18-19. 20-21; J 3, 16; Mt 21, 33-43. 45-46;


sobota

14
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a); Łk 15, 18; Łk 15, 1-3.11-32;
Stary lekcjonarz: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12;
Łk 15, 18; Łk 15, 1-3. 11-32;


niedziela

15
marca

fioletowy

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Nowy lekcjonarz: Wj 17, 3-7; Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9
(R.: por. 7d-8a); Rz 5, 1-2. 5-8; Por. J 4, 42. 15; J 4, 5-42;
Stary lekcjonarz: Wj 17, 3-7; PS 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9; Rz 5, 1-2. 5-8; Por. J 4, 42. 15; J 4, 5-42;


poniedziałek

16
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 2 Krl 5, 1-15a; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4
(R.: por. Ps 42 [41], 3cd); Por. Ps 130 (129), 5. 7bc; Łk 4, 24-30;
Stary lekcjonarz: 2 Krl 5, 1-15a; Ps 42, 2. 3; Ps 43, 3. 4; Ps 130, 5. 7;
Łk 4, 24-30;


wtorek

17
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Dn 3, 25. 34-43; Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9
(R.: por. 7); Jl 2, 13bc; Mt 18, 21-35;
Stary lekcjonarz: Dn 3, 25. 34-43; Ps 25, 4-5. 6-7bc. 8-9; Jl 2, 13;
Mt 18, 21-35;


środa

18
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20
(R.: por. 12a); Por. J 6, 63c. 68c; Mt 5, 17-19;
Stary lekcjonarz: Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20;
J 6, 63b. 68b; Mt 5, 17-19;


czwartek

19
marca

biały

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Stary lekcjonarz: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29
(R.: 37a); Rz 4, 13. 16-18. 22; Por. Ps 84, 5; Mt 1, 16. 18-21. 24a;
Łk 2, 41-51a;


piątek

20
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Oz 14, 2-10; Ps 81 (80), 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17 (R.: por. 11a i 9a); Por. Mt 4, 17; Mk 12, 28b-34;
Stary lekcjonarz: Oz 14, 2-10; Ps 81, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 i 17;
Mt 4, 17; Mk 12, 28b-34;


sobota

21
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Oz 6, 1-6; Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a
(R.: Oz 6, 6); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 18, 9-14;
Stary lekcjonarz: Oz 6, 1-6; Ps 51, 3-4. 18-19. 20-21a; Ps 95, 8ab;
Łk 18, 9-14;


niedziela

22
marca

różowy

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

Nowy lekcjonarz: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13; Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b); Ef 5, 8-14; J 8, 12; J 9, 1-41;
Stary lekcjonarz: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ps 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6; Ef 5, 8-14; J 8, 12b; J 9, 1-41;


poniedziałek

23
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b
(R.: 2a); Por. Am 5, 14; J 4, 43-54;
Stary lekcjonarz: Iz 65, 17-21; Ps 30, 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b;
Ps 130, 5. 7; J 4, 43-54;


wtorek

24
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 8); Ps 51 (50), 12a. 14a; J 5, 1-16;
Stary lekcjonarz: Ez 47, 1-9. 12; Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9; Por. J 4, 42. 15;
J 5, 1-3a. 5-16;


środa

25
marca

biały

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Stary lekcjonarz: Iz 7, 10-14; Ps 40, 7-8a. 8b-10. 11; Hbr 10, 4-10;
J 1, 14ab; Łk 1, 26-38;


czwartek

26
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Wj 32, 7-14; Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23
(R.: por. 4); Por. J 3, 16; J 5, 31-47;
Stary lekcjonarz: Wj 32, 7-14; Ps 106, 19-20. 21-22. 23; Ez 18, 31;
J 5, 31-47;


piątek

27
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34 (33), 17-18. 19-20. 21 i 23 (R.: por. 19a); Mt 4, 4b; J 7, 1-2. 10. 25-30;
Stary lekcjonarz: Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34, 17-18. 19-20. 21 i 23;
J 6, 63b. 68b; J 7, 1-2. 10. 25-30;


sobota

28
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9b-10. 11-12 (R.: por. 2a); Por. Łk 8, 15; J 7, 40-53;
Stary lekcjonarz: Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12; J 3, 16;
J 7, 40-53;


niedziela

29
marca

fioletowy

Piąta Niedziela Wielkiego Postu

Nowy lekcjonarz: Ez 37, 12-14; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc); Rz 8, 8-11; J 11, 25a. 26; J 11, 1-45;
Stary lekcjonarz: Ez 37, 12-14; Ps 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8;
Rz 8, 8-11; J 11, 25a. 26; J 11, 1-45;


poniedziałek

30
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62;
Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 4ab); Por. Ez 33, 11; J 8, 1-11;
J 8, 12-20;
Stary lekcjonarz: Dn 13, 41-62; Ps 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6; Ez 33, 11;
J 8, 1-11; J 8, 12-20;


wtorek

31
marca

fioletowy

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Lb 21, 4-9; Ps 102 (101), 2-3a i 3cd. 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 2); ; J 8, 21-30;
Stary lekcjonarz: Lb 21, 4-9; Ps 102, 2-3. 16-18. 19-21; ; J 8, 21-30;źródło: niezbednik.niedziela.pl/liturgia