KALENDARZ LITURGICZNY

MARZEC 2018r.

 

niedziela 18 marca 2018
Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Jr 31,31-34. / Ps 51(50),3-4.12-13.14-15. / Hbr 5,7-9. / J 12,20-33.
 


poniedziałek 19 marca 2018
Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16. / Ps 89(88),2-3.4-5.27.29. / Rz 4,13.16-18.22. / Mt 1,16.18-21.24a.
 


wtorek 20 marca 2018
Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu
Lb 21,4-9. / Ps 102(101),2-3.16-18.19-21. / J 8,21-30.
 


środa 21 marca 2018
Środa V tygodnia Wielkiego Postu
Dn 3,14-20.91-92.95. / Dn 3,52.53.54.55.56. / J 8,31-42.
 


czwartek 22 marca 2018
Czwartek V tygodnia Wielkiego Postu
Rdz 17,3-9. / Ps 105(104),4-5.6-7.8-9. / J 8,51-59.


piątek 23 marca 2018
Piątek V tygodnia Wielkiego Postu
Jr 20,10-13. / Ps 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / J 10,31-42.
 


sobota 24 marca 2018
Sobota V tygodnia Wielkiego Postu
Ez 37,21-28. / Jr 31,10.11-12ab.13. / J 11,45-56.
 


niedziela 25 marca 2018
Szósta Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa
Iz 50,4-7. / Ps 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Flp 2,6-11. / Mk 14,1-72.15,1-47.
 


poniedziałek 26 marca 2018
Wielki Poniedziałek
Iz 42,1-7. / Ps 27(26),1.2.3.13-14. / J 12,1-11.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
 


wtorek 27 marca 2018
Wielki Wtorek
Iz 49,1-6. / Ps 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / J 13,21-33.36-38.
 


środa 28 marca 2018
Wielka Środa
Iz 50,4-9a. / Ps 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Mt 26,14-25.
 


czwartek 29 marca 2018
Święte Triduum Paschalne: Wielki Czwartek
Wj 12,1-8.11-14. / Ps 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1 Kor 11,23-26. / J 13,1-15.
 


piątek 30 marca 2018
Święte Triduum Paschalne: Wielki Piątek Męki Pańskiej
Iz 52,13-15.53,1-12. / Ps 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hbr 4,14-16.5,7-9. / J 18,1-40.19,1-42.
 


sobota 31 marca 2018
Święte Triduum Paschalne: Wielka Sobota - Wigilia Paschalna
Wj 14,15-31.15,1a. / Wj 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Rz 6,3-11. / Mk 16,1-7.
Wigilię Paschalną
 


KWIECIEŃ 2018r.


niedziela 01 kwietnia 2018
Pierwsza Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstanie Pańskie
Dz 10,34a.37-43. / Ps 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kol 3,1-4. / J 20,1-9.
 


poniedziałek 02 kwietnia 2018
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Dz 2,14.22-33. / Ps 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Mt 28,8-15.
 


wtorek 03 kwietnia 2018
Wtorek w Oktawie Wielkanocy
Dz 2,36-41. / Ps 33(32),4-5.18-19.20.22. / J 20,11-18.
 


środa 04 kwietnia 2018
Środa w Oktawie Wielkanocy
Dz 3,1-10. / Ps 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Łk 24,13-35.
 


czwartek 05 kwietnia 2018
Czwartek w Oktawie Wielkanocy
Dz 3,11-26. / Ps 8,2a.5.6-7.8-9. / Łk 24,35-48.
 


piątek 06 kwietnia 2018
Piątek w Oktawie Wielkanocy
Dz 4,1-12. / Ps 118(117),1-2.4.22-24.25-27a. / J 21,1-14.
 


sobota 07 kwietnia 2018
Sobota w Oktawie Wielkanocy
Dz 4,13-21. / Ps 118(117),1.14-15.16ab-18.19-21. / Mk 16,9-15.
 


niedziela 08 kwietnia 2018
Druga Niedziela Wielkanocna - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Dz 4,32-35. / Ps 118(117),2-4.16ab-18.22-24. / 1 J 5,1-6. / J 20,19-31.
 


poniedziałek 09 kwietnia 2018
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Iz 7,10-14.8,10b. / Ps 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Hbr 10,4-10. / Łk 1,26-38.
 


wtorek 10 kwietnia 2018
Wtorek II tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 4,32-37. / Ps 93(92),1ab.1c-2.5. / J 3,7b-15.
 


środa 11 kwietnia 2018
Środa II tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 5,17-26. / Ps 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / J 3,16-21.
 


czwartek 12 kwietnia 2018
Czwartek II tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 5,27-33. / Ps 34(33),2.9.17-18.19-20. / J 3,31-36.
 


piątek 13 kwietnia 2018
Piątek II tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 5,34-42. / Ps 27(26),1.4.13-14. / J 6,1-15.
 


sobota 14 kwietnia 2018
Sobota II tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 6,1-7. / Ps 33(32),1-2.4-5.18-19. / J 6,16-21.
 


niedziela 15 kwietnia 2018
Trzecia Niedziela Wielkanocna
Dz 3,13-15.17-19. / Ps 4,2.4.7.9. / 1 J 2,1-5a. / Łk 24,35-48.
 


poniedziałek 16 kwietnia 2018
Poniedziałek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 6,8-15. / Ps 119(118),23-24.26-27.29-30. / J 6,22-29.
 


wtorek 17 kwietnia 2018
Wtorek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 7,51-60.8,1a. / Ps 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / J 6,30-35.
 


środa 18 kwietnia 2018
Środa III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 8,1b-8. / Ps 66(65),1-3a.4-5.6-7a. / J 6,35-40.
 


czwartek 19 kwietnia 2018
Czwartek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 8,26-40. / Ps 66(65),8-9.16-17.20. / J 6,44-51.
 


piątek 20 kwietnia 2018
Piątek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 9,1-20. / Ps 117(116),1.2. / J 6,52-59.
 


sobota 21 kwietnia 2018
Sobota III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 9,31-42. / Ps 116(115),12-13.14-15.16-17. / J 6,60-69.
 


niedziela 22 kwietnia 2018
Czwarta Niedziela Wielkanocna
Dz 4,8-12. / Ps 118(117),1.8-9.21-23.26.28cd.29. / 1 J 3,1-2. / J 10,11-18.
 


poniedziałek 23 kwietnia 2018
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
Dz 11,1-18. / Ps 42(41),2-3.43(42),3.4. / J 10,1-10.
 


wtorek 24 kwietnia 2018
Wtorek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 11,19-26. / Ps 87(86),1-3.4-5.6-7. / J 10,22-30.
 


środa 25 kwietnia 2018
Święto Św. Marka Ewangelisty
1 P 5,5b-14. / Ps 89(88),2-3.6-7.16-17. / Mk 16,15-20.
 


czwartek 26 kwietnia 2018
Czwartek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 13,13-25. / Ps 89(88),2-3.21-22.25.27. / J 13,16-20.
 


piątek 27 kwietnia 2018
Piątek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 13,26-33. / Ps 2,6-7.8-9.10-11. / J 14,1-6.
 


sobota 28 kwietnia 2018
Sobota IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 13,44-52. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / J 14,7-14.
 


niedziela 29 kwietnia 2018
Piąta Niedziela Wielkanocna
Dz 9,26-31. / Ps 22(21),26b-27.28.30.31-32. / 1 J 3,18-24. / J 15,1-8.
 


poniedziałek 30 kwietnia 2018
Poniedziałek V tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 14,5-18. / Ps 115(113B),1-2.3-4.15-16. / J 14,21-26.
 


MAJ 2018r.


wtorek 01 maja 2018
Wtorek V tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 14,19-28. / Ps 145(144),10-11.12-13ab.21. / J 14,27-31a.
 


środa 02 maja 2018
Środa V tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 15,1-6. / Ps 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / J 15,1-8.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski
 


czwartek 03 maja 2018
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski
1 Kor 15,1-8. / Ps 19(18),2-3.4-5. / J 14,6-14.
 


piątek 04 maja 2018
Piątek V tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 15,22-31. / Ps 57(56),8-9.10-12. / J 15,12-17.
 


sobota 05 maja 2018
Sobota V tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 16,1-10. / Ps 100(99),1-2.3.5. / J 15,18-21.
 


niedziela 06 maja 2018
Szósta Niedziela Wielkanocna
Dz 10,25-26.34-35.44-48. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / 1 J 4,7-10. / J 15,9-17.
 


poniedziałek 07 maja 2018
Poniedziałek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 16,11-15. / Ps 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / J 15,26-27.16,1-4a.
 


wtorek 08 maja 2018
Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
Dz 16,22-34. / Ps 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / J 16,5-11.
 


środa 09 maja 2018
Środa VI tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 17,15.22-34.18,1. / Ps 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / J 16,12-15.
 


czwartek 10 maja 2018
Czwartek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 1,1-11. / Ps 47(46),2-3.6-7.8-9. / Ef 4,1-13. / Mk 16,15-20.
 


piątek 11 maja 2018
Piątek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 18,9-18. / Ps 47(46),2-3.4-5.6-7. / J 16,20-23a.
 


sobota 12 maja 2018
Sobota VI tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 18,23-28. / Ps 47(46),2-3.8-9.10. / J 16,23b-28.
 


niedziela 13 maja 2018
Siódma Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Dz 1,15-17.20a.20c-26. / Ps 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / 1 J 4,11-16. / J 17,11b-19.
Siódmą Niedzielę Wielkanocną - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
 


poniedziałek 14 maja 2018
Święto św. Macieja Apostoła
Dz 1,15-17.20-26. / Ps 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8. / J 15,9-17.
 


wtorek 15 maja 2018
Wtorek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 20,17-27. / Ps 68(67),10-11.20-21. / J 17,1-11a.
 


środa 16 maja 2018
Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika
Dz 20,28-38. / Ps 68(67),29-30.33-35a.35b-36c. / J 17,11b-19.
 


czwartek 17 maja 2018
Czwartek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 22,30.23,6-11. / Ps 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / J 17,20-26.
 


piątek 18 maja 2018
Piątek VII tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 25,13b-21. / Ps 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / J 21,15-19.
 


sobota 19 maja 2018
Sobota VII tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 28,16-20.30-31. / Ps 11(10),4.5.7. / J 21,20-25.
 


niedziela 20 maja 2018
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Dz 2,1-11. / Ps 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / Ga 5,16-25. / J 15,26-27.16,12-15.
 


poniedziałek 21 maja 2018
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
Jk 3,13-18. / Ps 19(18),8.9.10.15. / Mk 9,14-29.
Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Kościoła
 


wtorek 22 maja 2018
Wtorek VII tygodnia Okresu Zwykłego
Jk 4,1-10. / Ps 55(54),7-8.9-10a.10b-11a.23. / Mk 9,30-37.
 


środa 23 maja 2018
Środa VII tygodnia Okresu Zwykłego
Jk 4,13-17. / Ps 49(48),2-3.6-7.8-10.11. / Mk 9,38-40.
 


czwartek 24 maja 2018
Święto Jezucha Chgrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Jk 5,1-6. / Ps 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20. / Mk 9,41-50.
 


piątek 25 maja 2018
Piątek VII tygodnia Okresu Zwykłego
Jk 5,9-12. / Ps 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Mk 10,1-12.
 


sobota 26 maja 2018
Sobota VII tygodnia Okresu Zwykłego
Jk 5,13-20. / Ps 141(140),1-2.3.8. / Mk 10,13-16.
 


niedziela 27 maja 2018
Uroczystość Przenajświętszej Trójcy
Pwt 4,32-34.39-40. / Ps 33(32),4-5.6.9.18-19.20.22. / Rz 8,14-17. / Mt 28,16-20.
 


poniedziałek 28 maja 2018
Poniedziałek VIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 P 1,3-9. / Ps 111(110),1-2.5-6.9.10c. / Mk 10,17-27.
 


wtorek 29 maja 2018
Wtorek VIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 P 1,10-16. / Ps 98(97),1.2-3ab.3c-4. / Mk 10,28-31.
 


środa 30 maja 2018
Środa VIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 P 1,18-25. / Ps 147,12-13.14-15.19-20. / Mk 10,32-45.
 


czwartek 31 maja 2018
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało
Wj 24,3-8. / Ps 116(115),12-13.15.16bc.17-18. / Hbr 9,11-15. / Mk 14,12-16.22-26.
 


CZERWIEC 2018r.


piątek 01 czerwca 2018
Piątek VIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 P 4,7-13. / Ps 96(95),10.11-12.13. / Mk 11,11-26.

 

C. D. N.