LOGO

KALENDARZ LITURGICZNYSTYCZEŃ 2020


czwartek

23
styczeń

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13 (R.: por. 5b); Por. 2 Tm 1, 10b; Mk 3, 7-12;
Stary lekcjonarz: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56, 2-3. 9-10. 12-13;
Mt 4, 23; Mk 3, 7-12;piątek

24
styczeń

biały

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

Nowy lekcjonarz: 1 Sm 24, 3-21; Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a); Por. 2 Kor 5, 19; Mk 3, 13-19;
Stary lekcjonarz: 1 Sm 24, 3-21; Ps 57, 2. 3-4. 6 i 11; J 15, 16;
Mk 3, 13-19;sobota

25
styczeń

biały

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Stary lekcjonarz: Dz 22, 3-16; Dz 9, 1-22; Ps 117, 1-2
(R.: por. Mk 16, 15); J 15, 16; Mk 16, 15-18;niedziela

26
styczeń

zielony

Trzecia Niedziela zwykła

Nowy lekcjonarz: Iz 8, 23b – 9, 3; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b); 1 Kor 1, 10-13. 17; Por. Mt 4, 23; Mt 4, 12-23;
Stary lekcjonarz: Iz 8, 23b – 9, 3; Ps 27, 1. 4. 13-14 (R.: 1a);
1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 23; Mt 4, 12-23;poniedziałek

27
styczeń

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Anieli Merici, dziewicy

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 5, 1-7. 10; Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26
(R.: por. 25a); Por. 2 Tm 1, 10b; Mk 3, 22-30;
Stary lekcjonarz: 2 Sm 5, 1-7. 10; Ps 89, 20. 21-22. 25-26;
por. 2 Tm 1, 10b; Mk 3, 22-30;wtorek

28
styczeń

biały

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Ps 24 (23), 7-8. 9-10
(R.: por. 10b); Por. Mt 11, 25; Mk 3, 31-35;
Stary lekcjonarz: 2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Ps 24, 7-8. 9-10;
por. Mt 11, 25; Mk 3, 31-35;środa

29
styczeń

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 7, 4-17; Ps 89 (88), 4-5. 27-28. 29-30
(R.: por. 25a); ; Mk 4, 1-20;
Stary lekcjonarz: 2 Sm 7, 4-17; Ps 89, 4-5. 27-28. 29-30; ; Mk 4, 1-20;czwartek

30
styczeń

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 7, 18-19. 24-29; Ps 132 (131), 1b-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R.: por. Łk 1, 32b); Ps 119 (118), 105; Mk 4, 21-25;
Stary lekcjonarz: 2 Sm 7, 18-19. 24-29; Ps 132, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14; Ps 119, 105; Mk 4, 21-25;piątek

31
styczeń

biały

Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17; Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 6c-7. 10-11 (R.: por. 3a); Por. Mt 11, 25; Mk 4, 26-34;
Stary lekcjonarz: 2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17. 27c; Ps 51, 3-4. 5-6ab. 6cd-7. 10-11; por. Mt 11, 25; Mk 4, 26-34;LUTY 2020


sobota

1
luty

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 12, 1-7a. 10-17; Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12a); Por. J 3, 16; Mk 4, 35-41;
Stary lekcjonarz: 2 Sm 12, 1-7a. 10-17; Ps 51, 12-13. 14-15. 16-17; Hbr 4, 12; Mk 4, 35-41;niedziela

2
luty

biały

Święto ofiarowania Pańskiego

Stary lekcjonarz: Ml 3, 1-4; Ps 24, 7-8. 9-10 (R.: por. 10b);
Hbr 2, 14-18; Łk 2, 32; Łk 2, 22-40;poniedziałek

3
luty

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika albo wspomnienie św. Oskara, biskupa

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a); Por. Łk 7, 16; Mk 5, 1-20;
Stary lekcjonarz: 2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7;
Łk 7, 61; Mk 5, 1-20;wtorek

4
luty

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3;
Ps 86 (85), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: 4b); Por. Mt 8, 17; Mk 5, 21-43;
Stary lekcjonarz: 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 – 19, 3;
Ps 86, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 8, 17; Mk 5, 21-43;środa

5
luty

czerwony

Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy

Nowy lekcjonarz: 2 Sm 24, 2. 9-17; Ps 32 (31), 1b-2. 5. 6-7
(R.: por. 5d); Por. J 10, 27; Mk 6, 1-6;
Stary lekcjonarz: 2 Sm 24, 2. 9-17; Ps 32, 1-2. 5. 6. 7;
por. Dz 16, 14b; Mk 6, 1-6;czwartek

6
luty

czerwony

Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: 1 Krl 2, 1-4. 10-12; 1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12
(R.: por. 12b); Mk 1, 15; Mk 6, 7-13;
Stary lekcjonarz: 1 Krl 2, 1-4. 10-12; 1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12;
Mk 1, 15; Mk 6, 7-13;
ZE WSPOMNIENIA
Stary lekcjonarz: Ga 2, 19-20; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Mt 28, 19a. 20b; Mt 28, 16-20;piątek

7
luty

zielony

Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Syr 47, 2-11; Ps 18 (17), 31. 47 i 50. 51
(R.: por. 47b); Por. Łk 8, 15; Mk 6, 14-29;
Stary lekcjonarz: Syr 47, 2-11; Ps 18, 31. 47 i 50. 51; por. 2 Tm 1, 10b; Mk 6, 14-29;sobota

8
luty

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego,
zakonnika albo wspomnienie św. Józefiny Bakhita, dziewicy

Nowy lekcjonarz: 1 Krl 3, 4-13; Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14
(R.: por. 12b); Por. J 10, 27; Mk 6, 30-34;
Stary lekcjonarz: 1 Krl 3, 4-13; Ps 119, 9-10. 11-12. 13-14; J 10, 27; Mk 6, 30-34;niedziela

9
luty

zielony

Piąta Niedziela zwykła

Nowy lekcjonarz: Iz 58, 7-10; Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9 (R.: 4a);
1 Kor 2, 1-5; J 8, 12; Mt 5, 13-16;
Stary lekcjonarz: Iz 58, 7-10; Ps 112, 4-5. 6-7. 8a. i 9 (R.: 4a);
1 Kor 2, 1-5; J 8, 12b; Mt 5, 13-16;źródło: niezbednik.niedziela.pl/liturgia