KALENDARZ LITURGICZNY


SIERPIEŃ 201820 sierpień

biały
Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła


Ez 24, 15-24; Pwt 32, 18-19. 20. 21 (R.: por. 18b); Mt 5, 3; Mt 19, 16-22;21 sierpień

biały
Wspomnienie św. Piusa X, papieża

Ez 28, 1-10; Pwt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b (R.: 39c); Por. 2 Kor 8, 9; Mt 19, 23-30;22 sierpień

biały
Ez 34, 1-11; Ps 23 (22), 1b-3. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b); Por. Hbr 4, 12; Mt 20, 1-16;23 sierpień

zielony
Ez 36, 23-28; Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. Ez 36, 25); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Mt 22, 1-14;24 sierpień

czerwony
Święto św. Bartłomieja, apostoła

Ap 21, 9b-14; Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12); J 1, 49b; J 1, 45-51;25 sierpień

zielony
Ez 43, 1-7a; Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 10b); Por. Mt 23, 9b. 10b; Mt 23, 1-12;26 sierpień

biały
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Prz 8, 22-35; Iz 2, 2-5; Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d); Ga 4, 4-7; Łk 1, 28; J 2, 1-11;27 sierpień

biały
2 Tes 1, 1-5. 11b-12; Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: por. 3); Por. J 10, 27; Mt 23, 13-22;28 sierpień

biały
2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab); Por. Hbr 4, 12; Mt 23, 23-26;29 sierpień

czerwony
Jr 1, 17-19; Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a); Mt 5, 10; Mk 6, 17-29;30 sierpień

zielony
1 Kor 1, 1-9; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 1b); Por. Mt 24, 42a. 44; Mt 24, 42-51;31 sierpień

zielony
1 Kor 1, 17-25; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 10-11 (R.: por. 5b); Por. Łk 21, 36; Mt 25, 1-13;1 wrzesień

zielony
1 Kor 1, 26-31; Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20-21 (R.: por. 12); J 13, 34; Mt 25, 14-30;2 wrzesień

zielony
Dwudziesta Druga Niedziela zwykła

Pwt 4, 1-2. 6-8; Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b); Jk 1, 17-18. 21b-22. 27; Jk 1, 18; Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23;3 wrzesień

biały
1 Kor 2, 1-5; Ps 119 (118), 97-98. 99-100. 101-102 (R.: 97a); Por. Łk 4, 18; Łk 4, 16-30;4 wrzesień

zielony
1 Kor 2, 10b-16; Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13. 14 i 17 (R.: 17a); Por. Łk 7, 16; Łk 4, 31-37;5 wrzesień

zielony
1 Kor 3, 1-9; Ps 33 (32), 12-13. 14-15. 20-21 (R.: por. 12); Por. Łk 4, 18; Łk 4, 38-44;6 wrzesień

zielony
1 Kor 3, 18-23; Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 1b); Mt 4, 19; Łk 5, 1-11;7 wrzesień

zielony
1 Kor 4, 1-5; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40 (R.: por. 39a); J 8, 12; Łk 5, 33-39;8 wrzesień

biały
Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Mi 5, 1-4a; Ps 13, 6 (R.: por. Iz 61, 10b); Rz 8, 28-30; ; Mt 1, 1-16. 18-23;9 wrzesień

zielony
Dwudziesta Trzecia Niedziela zwykła

Iz 35, 4-7a; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b); Jk 2, 1-5; Por. Mt 4, 23; Mk 7, 31-37;10 wrzesień

zielony
1 Kor 5, 1-8; Ps 5, 5-6a. 6b-7. 12 (R.: por. 9a); Por. J 10, 27; Łk 6, 6-11;11 wrzesień

zielony
1 Kor 6, 1-11; Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a); Por. J 15, 16; Łk 6, 12-19;12 wrzesień

zielony
1 Kor 7, 25-31; Ps 45 (44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a); Por. Łk 6, 23ab; Łk 6, 20-26;13 wrzesień

biały
1 Kor 8, 1b-7. 10-13; Ps 139 (138), 1b-3. 13-14b. 23-24 (R.: por. 24b); Por. 1 J 4, 12bcd; Łk 6, 27-38;14 wrzesień

czerwony
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Lb 21, 4b-9; Ps 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b); Flp 2, 6-11; ; J 3, 13-17;15 wrzesień

biały
Hbr 5, 7-9; Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20 (R.: por. 17b); ; J 19, 25-27; Łk 2, 33-35;16 wrzesień

zielony
Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła

Iz 50, 5-9a; Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9); Jk 2, 14-18; Ga 6, 14; Mk 8, 27-35;17 wrzesień

zielony
1 Kor 11, 17-26. 33; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: por. 1 Kor 11, 26b); Por. J 3, 16; Łk 7, 1-10;18 wrzesień

biały
Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Mdr 4, 7-15; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); 1 J 2, 12-17; Mt 5, 8; Łk 2, 41-52;19 wrzesień

zielony
1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 33 (32), 2-3. 4-5. 12 i 22 (R.: por. 12); Por. J 6, 63c. 68c; Łk 7, 31-35;20 wrzesień

czerwony
Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
1 Kor 15, 1-11; Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 28-29 (R.: por. 1b); Mt 11, 28; Łk 7, 36-50;21 wrzesień

czerwony
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a); ; Mt 9, 9-13;22 wrzesień

zielony
1 Kor 15, 35-37. 42-49; Ps 56 (55), 3 i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 14c); Por. Łk 8, 15; Łk 8, 4-15;23 wrzesień

zielony
Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła

Mdr 2, 12. 17-20; Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b); Jk 3, 16 – 4, 3; Por. 2 Tes 2, 14; Mk 9, 30-37;24 wrzesień

zielony
Prz 3, 27-35; Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b); Mt 5, 16; Łk 8, 16-18;25 wrzesień

zielony
Prz 21, 1-6. 10-13; Ps 119 (118), 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44 (R.: por. 35a); Por. Łk 11, 28; Łk 8, 19-21;26 wrzesień

zielony
Prz 30, 5-9; Ps 119 (118), 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163 (R.: por. 105a); Mk 1, 15; Łk 9, 1-6;27 wrzesień

biały
Koh 1, 2-11; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b); J 14, 6; Łk 9, 7-9;28 wrzesień

czerwony
Koh 3, 1-11; Ps 144 (143), 1b i 2abc. 3-4 (R.: 1b); Por. Mk 10, 45; Łk 9, 18-22;29 wrzesień

biały
Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Dn 7, 9-10. 13-14; Ap 12, 7-12a; Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c); Por. Ps 103, 21; J 1, 47-51;30 wrzesień

zielony
Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła

Lb 11, 25-29; Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a); Jk 5, 1-6; Por. J 17, 17ba; Mk 9, 38-43. 45. 47-48;


 

C. D. N.

źródło: niezbednik.niedziela.pl/liturgia