SPÓJRZ NA KRZYŻ

Spójrz na Krzyż,
a zobaczysz głowę Jezusa pochyloną,
aby cię pocałować,
Jego ramiona rozwarte, aby cię objąć,
Jego serce otwarte, by cię przyjąć,
by zamknąć cię w swojej miłości.

Skoro wiemy, że Krzyż jest znakiem
największej miłości Chrystusa do ciebie i do mnie,
przyjmijmy Jego Krzyż we wszystkim,
co zechce nam dać i oddajmy Mu z radością
wszystko, co zechce zabrać.

Jeśli będziemy tak postępować,
świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami,
że należymy do Jezusa,
że czyny, które wykonujemy, ty i ja,
nie są niczym innym,
jak naszą miłością wcieloną w życie.

 

(bł. Matka Teresa z Kalkuty)