… Bliżej Boga…

Chcieli być bliżej Boga
W pielgrzymkę się swą wybrali 
By pokłon Panu tam oddać
I prośby zanieść też Pani.

Tak kręte są drogi życia
Jak te na tamtych zboczach 
Już nie mają nic do ukrycia
Już blask widzą w Boga oczach.

Wieźli ze sobą hołdy 
Modlitwy i błagania
U stóp Pana złożyć
Dziękczynne podziękowania.

Chcieli być bliżej Boga
W pielgrzymkę się swą wybrali
By pokłon Panu tam oddać
I już u niego zostali…

Ten wiersz dedykuję pielgrzymom którzy zginęli w wypadku oraz ich rodzinom.

 

Katarzyna Puternicka