Smucisz się?

Smucisz się?
Wzywaj Jezusa, a pocieszy cię.
Atakują cię?
Wołaj Jezusa, a obroni cię.
Pragniesz być zbawiony?
Kochaj Jezusa, naśladuj Go,
czcij, Jezus jest Zbawicielem.
Jesteś ubogi?
Biegnij do Jezusa, a
wzbogaci cię.
Jesteś nagi?
Proś Jezusa, a przyodzieje cię.
Jesteś chory?
Błagaj Jezusa, a uzdrowi cię.
Jesteś człowiekiem nieuczonym?
Jezus jest Nauczycielem.
Osaczają cię wady?
Jezus jest Panem cnót.
Jesteś pełen grzechów?
Jezus przyszedł zbawiać
grzeszników.
Jezus niech więc będzie
twoim rozważaniem,
twoją miłością, twoją radością,
twoim pokrzepieniem,
twoim życiem,
twoim niebem.
Obejmij Jezusa, aby On
objął ciebie,
kochaj Jezusa, aby On ciebie
ukochał,
nie opuszczaj Jezusa,
aby On ciebie nie opuścił. 

 

o. Stanisław Papczyński
(www.adonai.pl)