Pocieszyciel

Kiedy spotyka Cię w życiu jakaś udręka,
Tak wielka, że aż serce Twoje pęka,
Pamiętaj - jest z Tobą Duch Pocieszyciel,
Z wszelkiej udręki duszy Wybawiciel.
On Twe serce pokrzepi, odnowi Twe siły,
Nie pozwoli, by się dłużej Twoje myśli biły.
On nową Radość tchnie w Twoją duszę
I zakończy udręki, zakończy katusze.
Otwórz się tylko na działanie Ducha
I uśmiechaj się szczerze od ucha do ucha.