Do domu Ojca

Do domu Ojca powołał Go Bóg
Sancto Subito krzyczy wierny lud
Natychmiast Świętym chcemy Go mieć
Jego dobroć i miłość okazała
Lolkowi uciecha mała
Na beatyfikację twą niezmiernie spoglądamy
Na ołtarze wyniesienie twe cierpliwie czekamy
Rękami swoimi uzdrawiał swój lud
Po górach, dolinach ponosił swój trud
Do domu Ojca powołał Go Bóg
Sancto Subito krzyczy wierny lud.

 

Piotr Dyjo