Dziękczynienie za dar beatyfikacji

Matki Celiny Borzęckiej.

„ Człowiek jest niewiele wart,
jeżeli nie stara się być lepszym”
( bł. Celina Borzęcka)
„Gdy świat pogrąża się w mroku,
gdy grzech przemocą się sroży,
Ty wzbudzasz Ojcze Przedwieczny
wybrańców świętych i Bożych.
Dziś stawiasz nam jako pochodnię
to życie swojej wybranki,
silnej w wierze i walce
niezłomnej Zmartwychwstanki.
Mądrością swoją odwieczną
od wieków bowiem zarania
wybierasz tych, co strzec będą
Twej prawdy Zmartwychwstania.
Ona głosiła z mocą,
z lęku wychodząc ukrycia,
Nowinę w sobie przeżytą
zmartwychwstania za życia.
(...) Celino, nasza Patronko,
żono, matko i siostro,
wyproś, byśmy po ziemi
dobra szli drogą prostą(...)”.

(S. M. Karmela CR)