Modlitwa św. Efrema

Panie i Władco mojego życia
Oddal ode mnie lenistwo,
przygnębienie, żądzę władzy i puste słowa
Daj, swojemu słudze
ducha czystości, pokory, cierpliwości
i miłości
Tak, mój Królu
pozwól mi ujrzeć moje grzechy
i nie sądzić bliźniego,
Albowiem Tyś jest błogosławiony
teraz i na wieki.