Modlitwa do św. Kazimierza

Książę niezłomny, święty Kazimierzu,
Królewski synu i chlubo Ojczyzny,
Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała
Nad naszą ziemią.
Żyjąc na świecie, ale nie dla świata,
Wybrałeś drogę pokornej miłości
Wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele
I pełnia szczęścia.
Jakże jest trudno,
wzgardzić zaszczytami
I w głębi serca pozostać ubogim,
Jakże niełatwo wśród
młodości pokus
Zachować czystość!
Naucz nas, książę, szukać woli Pana
I czułą matkę znajdować w Maryi;
Ona niech raczy oba twe narody
Ogarnąć płaszczem.
Módl się za nami, święty Królewiczu,
Bo chcemy z Tobą,
w niebieskiej ojczyźnie
Pieśnią wdzięczności,
wielbić Boga w Trójcy
Przez wszystkie wieki.
Amen