STRUMIEŃ

Źródło

Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być -
Gdzie jesteś, źródło ?... Gdzie jesteś, źródło ?
Cisza...
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku !
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.

JAN PAWEŁ II - TRYPTYK RZYMSKI