Kiedy mnie smutek otoczy...

Kiedy mnie smutek otoczy
Myśli nadejdą okrutne
Widzę Maryjo Twe oczy
Tak piękne, dobre i smutne

I widzę w myślach Twą Postać
Z białym Różańcem w dłoni
Chcę zawsze z Tobą pozostać
Niech Twa opieka nas broni

Niech poprzez wichry i burze
Serce do Ciebie powróci
Nie pozwól mi błąkać się dłużej
Lecz w Twoje ramiona się rzucić

Ma dusza uwikłana
Przez bardzo długie lata
Upada na kolana
By przed Tobą za płakać.

 

 T.L