PRZYJACIEL

Potrafi pomóc w każdej sytuacji - Nawet milczeniem.
Znajduje czas -
Nawet, jeśli sam dla siebie go nie ma.
Szanuje to, co robisz - I to kim jesteś.
Nie słucha tego, co mówią o Tobie inni -
Ma własne zdanie.
Liczy się z każdym Twoim słowem - Nawet, jeśli go to rani..
Nigdy nie stawia siebie na pierwszym miejscu -
Nie zapomina o Tobie.
Dziękujesz mu jednym słowem -
Nazywasz go „przyjacielem”...

 

 Przyjaciel