JEZU UFAM TOBIE - MOJA MODLITWA

Jezus jest moją Miłością
Wspomoże mnie więc swoją mądrością!
Jezus jest moją Nadzieją
Do Niego więc moje oczy się śmieją;
Jezus mi grzechy wybaczy
I uleczy mnie z wielkiej rozpaczy!
Jezus jest Sprawiedliwością
Lecz wybaczy mi winy z łatwością
Jeśli tylko będę żałować szczerze
I w wielką Dobroć Jezusa uwierzę.
Jezus jest ogromną Łagodnością
I otacza mnie swoją miłością
Z pokorą więc Jego Święte Serce proszę
I do Niebios błagania me wznoszę (o pomoc).
On jest Drogą, i Prawdą, i Życiem
Ufając Mu więc, swe życie ułożę dobrze,
a wręcz znakomicie.
I do Nieba dojdę z pewnością.
No bo przecież Dobry Jezus jest moją Miłością,
Ufnością i Szczęściem.
Tylko Tobie ufać zawsze chcę,
Bo Ty, Jezu, nigdy nie zawiedziesz mnie!
Chcę Cię mocno, prawdziwie ukochać! Daj mi tę łaskę.

 

Katarzyna Wilczyńska