UWIELBIENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Na polskiej ziemi
Na naszej ziemi,
Z której to Papież - Polak się wywodzi
Tak często Krzyże spotykamy;
W katedrach, kościołach, kaplicach
a również w biurach, czy przedszkolach,
szkołach, przy polnych drogach, czy przy szosach.
I niemal w każdym polskim domu też.
W każdym zakątku Polski dokoła
Krzyż Chrystusowy zdobi ściany,
A na nim Chrystus Ukochany,
Którego tak wielbimy, czcimy.
On przecież życie oddał za nas...
Byśmy szczęśliwi byli kiedyś
(a może wkrótce już?).
Tam, w przecudownym Bożym Niebie,
słonecznym, ciepłym, pełnym piękna;
Gdy po tym ziemskim życiu
Nasz Dobry Ojciec Niebieski
zabierze wszystkich nas do siebie.
Krzyż naszą tarczą i obroną
I niezawodną każdemu osłoną.
Modlimy się do niego,
bo na nim Chrystus tak nam drogi,
taki zabiedzony, umęczony,
z bólu skręcony i pochylony...
A na Nim Ran Świętych tysiące.
I współczujemy Mu, że się męczył,
konając godzin kilka, w strasznych boleściach
nie do opisania!
Dziękujmy Mu gorąco, że życie swe oddał
za ludzi w ofierze.
A więc choć trudno tak po ludzku sobie wyobrazić
to okrucieństwo Męki Jezusowej,
Kochajmy Go za Jego Dobroć,
Kochajmy Najświętszego Chrystusa całym sercem
przez długie, czy krótsze nasze życie.
Kochajmy Go naprawdę szczerze!
Zbawicielu! Dzięki Ci za wszystko!

 

Katarzyna Wilczyńska