NO I NADSZEDŁ WIELKI POST

- NAWRÓĆMY SIĘ DO BOGA

Ledwie Tłusty Czwartek minął
A już Środa Popielcowa
(skromnie swą twarzyczkę chowa),
Lecz to przecież ona właśnie
Wielki Post w końcu lutego
już rozpocząć jest gotowa.
Zapomnijmy więc o pączkach, o faworkach
i łakociach, których w karnawale wszakże
zjadaliśmy całe krocie!
Poważny Okres przed nami.
Poprzedza on śmierć Jezusa,
Który stał się Zbawicielem i Odkupicielem świata
Gdy w męczarniach umarł za nas
na drewnianym Krzyżu...
Choć od tej tragicznej chwili
Długie już minęły lata
Lecz tkwi ona w mej pamięci,
także w twojej, Przyjacielu, twego brata...
i pokoleń całych.
Tak więc w Środę Popielcową
skłaniamy kornie głowy przed kapłanem,
który te znamienne słowa mówi:
„Nawracajcie się i w Ewangelię wierzcie”
a na włosach swych do domów
Poświęcony popiół ze czcią zanosimy
By uprzytomnić sobie, że my wszyscy
żyjący jeszcze na Ziemi
po dokonaniu swego żywota
prochem po prostu się staniemy
a nasze dusze nieśmiertelne
powędrują do Ukochanego Boga
Który czeka na nas w Niebieskiej Ojczyźnie.
I my codziennie do niej zmierzając,
w Miłosierdziu Jezusa Ukrzyżowanego
ogromną ufność pokładamy.
Przeżyjmy godnie Święty Wielki Post
Z całych sił ukochajmy Jezusa
Módlmy się do Niego gorąco
na Nabożeństwach Drogi Krzyżowej
i Pięknych Gorzki Żali
Uznajmy Go za Wspaniałego, Miłosiernego Boga
A wtedy otworzy się przed nami
świetlista do Bramy Niebios droga;
Idźmy nią wytrwale do naszego prawdziwego
Domu, czyli NIEBA!

Katarzyna Wilczyńska