Jezus w cierniowej koronie!

 - Modlitwa do Ukrzyżowanego 

...Wleczemy razem Krzyż Cierpienia...
Golgota w dali się wyłania...
Pot, Łzy, Krew Twarz Ci zasłaniają.
Czy przyjdzie chwila Zmartwychwstania?
Całuję Twoje Święte Rany,
A Ty z miłością patrzysz na mnie
I Świętą Dłonią błogosławisz
Podając mi Swe Dobre Ramię,
bym nie upadła, choć mi trudno
I - bym pojęła, co Krzyż znaczy;
I że - niezbędne człowiekowi
(Choć często dźwiga Go w rozpaczy...),
Bym Krzyż Twój niosąc, to odgadła,
że Dar bezcenny to i drogi;
Że - Krzyż Chrystusa właściw będzie
każdemu przecież już wiekowi...
Zgadzam się więc z Twoją Wolą Świętą,
cokolwiek Boże ześlesz na mnie,
Bo Tajemnicą Niepojętą
Osłoni mnie Twe Boże Ramię...

 

Katarzyna Wilczyńska