Oczy Matki…

Oczy matki są różne:
zielone, brązowe, błękitne…
Oczy matek - przedobre
Dobrocią ogromną kwitną!
Śledzą każdy ruch dziecka,
- Czy mu się krzywda nie dzieje?
A widząc, że jest szczęśliwe - 
Matka radośnie się śmieje!
Lecz oczy te - płakać potrafią
Nad dzieci swoich losem,
W głębi matczynej duszy
pełnym rozpaczy głosem…
Takie już matki serce, 
że strzeże dziecka swego,
Od burz życiowych i nieszczęść
I - od wszystkiego złego!
Okażmy więc matkom wdzięczność,
My - wszystkie dzieci świata,
Darujmy przepiękne im kwiaty
(bez względu na swoje lata)
Otoczmy miłością najszczerszą,
Bo - zasługują na nią;
Przytulmy swą matkę do serca
Uczcijmy swą mamę - wierszem, piosenką, czynami.
Bo jest to najdroższa Istota.
Mamo! Tak bardzo Cię wszyscy kochamy!

 

Katarzyna Wilczyńska