Przyjaźń, miłość i dobroć

– ich znaczenie dla człowieka

Jak pięknie, że przyjaźń,
jest na świecie
Gdyby nie istniała,
jakże i smutno,
byłoby wszystkim
Doskonale o tym wiecie.
Przyjaciel to ktoś najdroższy,
ktoś, kto cię zrozumie
Kto pocieszy, ból ukoi,
twoją krzywdę dostrzec umie.
Przyjaciel to człowiek,
który nie tylko cię lubi
Lecz kocha Cię bardzo,
Nawet wtedy,
gdy inni nie znając cię dobrze
Krzywdzą domową,
złymi słowami
Po prostu tobą gardzą.
Przyjacielem największym jest
Bóg dla człowieka
On to właśnie codziennie
w Tabernakulum
na Ciebie czeka.
Oczekuje, że przyjdziesz,
że wysłuchasz Mszy św. ,
że przyjmiesz Go
do serca swego
A On ma dla Ciebie,
tyle łask, tyle dobrego
Bardzo pragnie wejść nawet
co dzień do serca twojego !
Bo Bóg – to sama Dobroć
Nie gardź, nim, nie bój się,
pokochaj Go szczerze
Lecz módl się, módl gorąco
Uwierz, że On ciebie kocha
( ja w to gorąco wierzę)
BÓG JEST największą Miłością
On kocha każdego
I każdego z nas pragnie,
w Niebie przytulić
do Serca swojego

 

Katarzyna Wilczyńska