A więc już Wielki Post się zaczął

Ledwie Czwartek Tłusty mignął
A już – Środa Popielcowa
(skromnie jeszcze twarz swą chowa)
Lecz to ona, ona właśnie
Wielki Post, no właśnie w marcu
Już rozpocząć jest gotowa.
Zapomnijmy więc o pączkach, o faworkach i łakociach
Których w karnawale wszakże
Zjadaliśmy całe krocie!
A smutny okres przed nami
Poprzedza on śmierć Jezusa,
Który stał się Zbawicielem i Odkupicielem świata…
Gdy na krzyżu umarł za nas
Choć od tamtej strasznej chwili
Długie już minęły lata
Lecz ten moment tkwi w pamięci mojej, twojej
Twego brata… i pokoleń całych…
W Środę Popielcową wszyscy do świątyni się udamy
I skłonimy kornie głowy przed kapłanem,
Który powie te znamienne słowa:
„Nawracajcie się i Ewangelię wierzcie
A na włosach swych do domów
Poświęcony popiół, ze czcią zabierzcie
By uprzytomnię sobie że my wszyscy
Żyjący jeszcze na Ziemi
Po dokonaniu swego żywota
Prochem po prostu się staniemy
Zaś nasze dusze będą z radością wielbić Boga
W niebiańskiej Ojczyźnie, do której powoli zmierzając
W Jezusie Ukrzyżowanym niezmierną ufność pokładamy

Przeżyjmy godnie Wielki Post
Ukochajmy gorącej Jezusa
Módlmy się do Niego na nabożeństwach
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
Uznajmy Go wreszcie za Prawdziwego Boga
A wtedy otworzy się przed nami świetlista
Do Niebios droga !

 

Katarzyna Wilczyńska