DOBROĆ, MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ

– ICH ZNACZENIE W NASZYM ŻYCIU

Jak pięknie, że przyjaźń, miłość i dobroć jest na świecie
Gdyby nie istniały, jakże smutno byłoby wszystkim
Doskonale o tym wiecie.

Przyjaciel to ktoś najdroższy,
Ktoś, kto cię zrozumie, kto cię pocieszy
Kto ból ukoi, twoją krzywdę dostrzec umie.

Przyjaciel to ktoś najdroższy,
To człowiek, który cię nie tylko lubi,
Lecz kocha cię bardzo nawet wówczas
Gdy inni, nie znając cię dobrze,
Krzywdzą odmową, złymi słowami,
Po prostu – tobą gardzą.

Przyjacielem największym jest Pan Bóg dla człowieka,
On to właśnie codziennie w Tabernakulum
Na ciebie, człowieku, czeka.
Oczekuje z tęsknotą, że przyjedziesz,
Że z sercem wysłuchasz Mszy świętej,
Że przyjmiesz Go do serca swego.

On ma dla ciebie tyle łask, tyle dobrego.
Bardzo pragnie nawet codziennie przyjść
Do serca twojego.
Bo Pan Bóg to sama Dobroć.
Nie gardź Nim, nie bój się,
Pokochaj Go szczerze.

I módl się, módl gorąco.
Uwierz, że On ciebie kocha
(ja w to gorąco wierzę).
BÓG JEST największą Miłością.
On kocha każdego.

I każdego z nas pragnie w Niebie
Serdecznie, z radością przytulić do gorącego
I tak nas miłującego
Do Serca Najświętszego!

 

Katarzyna Wilczyńska