RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BĄDŹ KRÓLOWĄ I PANIĄ

Sługa Boży Kardynał August Hlond, Prymas Polski, na łożu śmierci wypowiedział te słowa: „Zwycięstwo – gdy przyjdzie – przyjdzie przez Maryję”.

Od wieków losy naszego kraju ściśle wiązały się z dziejami Kościoła. Szczególnie Matka Boża odgrywała ważną rolę w kształtowaniu ducha patriotycznego i religijnego Narodu. Zawsze czuwała nad nami. Dodawała sił całemu Narodowi, jednoczyła go, zagrzewała do walki, jednocześnie wzywając do modlitwy. Nie opuściła nas podczas Potopu szwedzkiego, w czasach zaborów, powstań i wojen.

„Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią!” /Sługa Boży Kardynał August Hlond/

W niedzielę, 8 września 1946 roku, na Jasnej Górze pod przewodnictwem Prymasa Polski, Sługi Bożego Księdza Kardynała Augusta Hlonda, z udziałem Episkopatu Polski oraz ponad milionowej rzeszy pielgrzymów miało miejsce epokowe wydarzenie. Dokonano aktu oddania Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi. Od tego momentu Kościół w Polsce pozostawał w sposób szczególny „pod znakiem Maryi”.

Inicjatywy podejmowane przez Sługę Bożego Księdza Kardynała Augusta Hlonda oraz przez jego następcę Sługę Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadziły przede wszystkim do ugruntowania wiary i polskości. Po raz pierwszy w historii jasnogórskie zawierzenie Matce Bożej nabrało tak powszechnego i ogólnonarodowego znaczenia.

Papież św. Jan Paweł II podczas apostolskich pielgrzymek do Polski kilkakrotnie powoływał się na proroczą wizję Prymasa Hlonda. Wyznał, że jego słowa inspirowały go i kształtowały oraz wywarły wpływ na jego własne, całkowite zawierzenie Maryi. Zauważył też, że akt oddania Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonany 8 września 1946 roku, zgodnie z zamysłem Sługi Bożego Prymasa Augusta Hlonda, stał się znaczącym w historii Polski i świata. Realizacja zobowiązań wynikających z tego aktu jest warunkiem społecznej dojrzałości Polaków i właściwego miejsca Polski w zjednoczonej Europie.

Rzeczypospolitej Polskiej Królowo, uproś Narodowi polskiemu stałość w wierze, świętość życia i zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką. 

 

opr.
Jadwiga Kulik
do góry