NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA

...i wypełniło się wszystko, co zostało zapowiedziane i opisane przez Jezusa i proroków. Jezus został na śmierć skazany. Jego martwe
Ciało zostało złożone do grobu, a wejście zapieczętowano, postawiono straże. Przywódcy religijni: arcykapłani, faryzeusze, nauczyciele z Jerozolimy osiągnęli swój cel. Ale Syn Boży nie zakończył wypełniania misji Ojca na ziemi. „Życie rozdarte, zniszczone, unicestwione na krzyżu ponownie się zbudziło i pulsuje na nowo” /papież Franciszek/.

Puls serca z martwych powstałego Chrystusa to Nadzieja, to Źródło Miłosierdzia, to klarowna perspektywa przyszłości.

Serce Jezusa bije wbrew oczekiwaniom Sanhedrynu (najwyższej żydowskiej instytucji religijnej i sądowniczej w starożytnej Judei). Bije
wbrew chorym marzeniom niektórych wielkich dzisiejszego świata. Bije wbrew tym, którzy chcą Polskę oderwać od miłości Boga.

Nie da się wyrwać Serca Jezusa z serca słowiańskiego ludu! Korzeniami lud ten sięga skały Golgoty. Tutaj Najświętsza Maryja Panna,
św. Jan i św. Maria Magdalena jako pierwsi oddali hołd przebitemu włócznią Sercu Zbawiciela.

Serce Jezusa zbudziło się. Ze zdwojoną siłą pulsuje i odbiera należną Mu cześć i uwielbienie. W czerwcu, w niemal wszystkich kościołach trwają modlitwy do Serca Jezusa. Dlaczego czerwiec jest obrany za miesiąc adoracji Serca Pana Jezusa?

10 czerwca 1675 roku Małgorzata Maria Alacoque (zm. 1690), skromna francuska siostra zakonna, mistyczka, z klasztoru Paray-le-Monial
miała objawienie (miało to miejsce w piątek po Oktawie Bożego Ciała). Kiedy klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia  Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego
żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.

Czerwiec jest miesiącem wybranym przez samego Boga. W tym miesiącu obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także przez cały miesiąc modlimy się Litanią do Serca Jezusowego, adorując Najświętszy Sakrament.

 

opr.
Jadwiga Kulikdo góry