KILKA MYŚLI DLA CIEBIE OD BŁ. CELINY

Kilka myśli dla Ciebie... od błogosławionej Matki Celiny Borzęckiej – Założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek:

Nie trać odwagi – czyń wszystko dla chwały Boga. Nigdy się nie skarż, bo Bóg jest pełen miłości, gdyż daje ci swój krzyż” (myśl
z 2 września 1910 roku).

Podziękuj, dziecko, Panu Jezusowi za trud, który masz z sobą samą. Zatop się w ranach nóg Jego, wierz i dziękuj” (15 kwietnia
1894 roku).

Bądź jakby ciebie nie było, nie myśl o sobie... Trzeba nie tylko dla Pana Jezusa wszystko czynić, ale z Panem Jezusem. Gdy niemiłość ogarnie serce pytać siebie, jakby Pan Jezus czynił... i czyńmy z Nim, a będziemy kochać” (18 września 1883 roku).

Miłości człowiek sam z siebie nie ma, zapala się jego świeca od świecy miłości Pana Jezusa gorejącej nieustannie; i ma się Jego miłość od Niego tylko, bo On nas Sam zapala” (21 października 1882 roku).

siostry zmartwychwstanki do góry